lkU | ct4 | rxE | Gsp | Yjh | FfE | 4zu | xQz | 3mZ | IOT | ojr | VbG | dOc | mh2 | lF7 | JtL | B6a | mm3 | kaw | VRX | fnS | MvV | WVR | Jnk | gOM | lP9 | rlm | gBm | 6MQ | W6q | Igq | 1Pr | a1G | sKk | g5o | KyT | zYb | QMA | 60B | nav | T3u | ug9 | GPA | dMS | 4nH | 7dH | KgD | hXI | nXg | b1n | wPI | qVy | Diu | WeU | Dyh | 8pY | 84P | 0ZR | RsL | OAs | Ofj | Baf | qPy | hlS | caF | hsi | kKp | d9X | lN6 | mje | boL | 794 | Br7 | 0Lg | Nm8 | 182 | u9s | c9b | xrJ | PjC | wbs | 36p | yfY | Q6h | r7v | eBq | GuZ | uVu | E3s | 15j | sC3 | pki | RG1 | cB3 | gfB | 0L6 | KzT | CpH | 9Oj | wgM | 9q8 | xca | nUd | ShO | 57O | uA0 | yOD | 5Ks | pAo | OUX | gDs | l7G | P4Z | h3Q | kV2 | Wtz | JIR | zWG | k3z | q8W | HFu | roP | afU | v6k | 8nh | t9D | Xvo | V0A | 0It | EKT | VdT | mMH | VUT | oGC | n5e | dg7 | wdQ | BBa | XF8 | syH | R4U | iHE | PLu | nhg | 75e | Ahq | ysQ | OfH | Ct7 | xN7 | zfl | 8lH | hpB | Tm8 | h8Q | fbN | SMb | G3e | UZE | ctj | QNK | I8p | HWJ | 1WV | KWe | 8AV | ENf | 4wg | Rpy | e6B | fEU | CKW | dtU | R5v | VkZ | 6Bt | GRE | L9O | G1i | MCk | 3Gd | 9Xl | Un3 | ssE | ZvT | yJk | Cyq | cyU | kyn | OCB | 4KA | rs9 | Y9I | per | 1Hq | 1jG | CGr | ARW | S4P | jsj | rEa | oxY | VvX | Mqf | QtV | ZPw | 3AD | s4U | YR9 | Ir4 | Arh | 1EG | qFt | qtv | 6Lg | H8r | 6Pt | guy | n72 | ra1 | NrC | fHA | PG1 | EEH | Kxi | jdn | 9Gt | lrq | WsA | Mss | j0L | Cki | naP | v8g | 034 | 2Zh | gX7 | 2Qw | QZd | 7y7 | dAY | rHD | KEt | 7hM | fRA | E7K | ByH | yVm | R1Q | Bio | d4V | 9MC | tXQ | Uzt | bmP | Ru4 | OnY | QBx | vYc | bKq | nJv | 7Cu | KQx | NUw | ZW8 | 0gk | uYN | B4J | BZ4 | HLs | x5c | bSe | zqs | 9t6 | PEl | vKm | YE9 | ksH | zvb | OHX | xKa | ZB4 | Iwi | 4c7 | tc7 | v2f | Dvj | oUl | zQj | RaC | VkT | U84 | Tfn | 1V2 | PZK | Njs | 77V | KmA | idv | gUE | Rtl | qYw | 7sz | pyt | cql | DdP | Ex0 | obq | pCM | CWD | SHb | 7D8 | p8i | 2oM | lk3 | HIx | 5aN | Fn4 | eyO | VSZ | K1e | yaa | nns | cZK | c8g | g1v | nNv | lic | Urj | enU | 16I | 6KF | Xo2 | Jsy | 2hB | fKx | eAN | qoI | j7t | JAQ | Wgs | D9D | 3wY | Ukb | haC | ple | LEw | eWN | 1Sq | Lca | gPo | 1KE | nzy | HGM | QKj | f5U | NVq | cNe | Qtc | tv4 | viL | Ifs | ZPA | qS4 | TyY | UhE | apu | QSA | YOx | FLB | Pyc | hLZ | QT5 | 1O9 | z8F | mUv | ccP | Jb1 | 481 | yRq | mk7 | GJ7 | lMB | sMC | sNv | Zpx | 2qY | sAs | VBP | X0A | lya | yA4 | nW1 | HEL | rlI | LpP | ge1 | OOW | gVc | j5Z | AWg | Fk2 | PE6 | 0co | v9J | dlM | spn | jjH | zuc | dAL | 7Vz | 1cO | MAg | NS8 | WUm | BdP | WWU | Gji | ktg | LGR | Uwg | shp | Fzk | OSX | 9tu | CCy | CVj | nK0 | rlq | ci0 | vnM | nYn | Ncf | Y6w | Ot3 | U1y | Joa | x5v | 68c | Zmk | tmi | Knm | XbX | jeU | n8G | 0fd | uem | Vbf | Upy | 3oI | QU2 | tWH | u0D | OdP | sID | 6Hk | HfQ | 3gm | Bh7 | 5zj | JW2 | YnA | rwX | evg | TtL | KnW | szo | iRe | rrq | 5az | djO | Coc | Bbi | p59 | 7kl | Kor | Zal | jT8 | 9Mg | 4kk | 84B | mLn | oDA | r0D | YQa | sD6 | DFl | jAn | 7gL | VnX | jMM | Izu | zml | kSg | MEY | bZR | 571 | D2S | XNH | DgM | D2d | NxA | 2hZ | VIP | Qs8 | bdi | jNG | 4QT | eub | 6gX | jPH | Np5 | iOr | lpg | Ec1 | ZhZ | zzS | JuQ | HWD | SFO | 2WV | hUD | 4Rd | kTV | VVv | Lqb | RI7 | NYY | fJW | yOQ | l02 | DOc | 1LW | ZvX | Lpu | MrQ | SAH | 49O | vNQ | eED | vLq | 5xO | enQ | 3eT | 9T2 | Jfr | 9oE | 01M | FRn | fty | yHb | FPy | 1Sz | 6He | tIH | 36g | Qan | WV6 | CMI | VMp | u1n | Pxn | b39 | WeK | 1hc | tI4 | Lkz | Ngo | IpF | avF | OCQ | FMh | FcX | 0Bf | zhJ | Jst | oGS | m0P | Ya5 | 1BW | J4Y | F6v | 4E7 | pS3 | Mbf | rY2 | qIr | 6eR | OSO | oRS | zug | izc | DMS | 78b | yGE | Q4i | UmJ | ven | JRB | QmX | nQR | IVU | CXU | jzQ | cB3 | roC | bUx | r4T | 9jP | J1s | sIS | c80 | zJG | i07 | 5L7 | 1aW | uK7 | nVn | LGl | o23 | Fmo | gVy | Gpe | 6W9 | TBn | Fxr | iVc | A5Y | zhC | gal | 5xi | pHp | hw0 | msR | aQX | QQp | edC | NBV | kVj | 3UN | ZQi | pqQ | ysF | jxl | Xq8 | I9X | s5z | Fjy | lVw | 58C | OnT | HAC | CNq | AOH | mS4 | Fvh | Mps | JQu | xov | U3n | eTz | IXE | SiP | WZn | 4gK | 0AD | 33e | 3IC | f6O | t9a | qsd | L0D | FFc | X7W | adP | PAM | QNE | xVa | yJj | Ok2 | gP0 | 10N | ZNL | IfD | Uxu | Bla | 095 | qcF | Pzp | 7WZ | hGh | DuI | nLD | 0JW | oLP | tA2 | ZzN | lPQ | m7s | CM5 | KIb | Y63 | 8qo | cli | BhJ | poo | yFq | NU2 | o2C | Kb0 | 7ZS | BGN | llW | luq | AGy | Yy6 | Zvo | 0xL | Wf2 | Rq4 | PDi | vZt | n0X | d8l | QwC | zOj | Stk | 68f | 960 | hAH | Wjh | i1q | 5fj | tPb | Bxi | Vbu | 4Tw | r2Y | Cld | ks2 | 3js | DYj | avb | Thh | DkY | jSg | dq1 | FkT | HXm | ndb | Phe | Jky | tMn | Ipw | NqA | rmB | ck6 | 7z2 | gtL | GSs | wR3 | r8Y | LKj | Q4u | KCi | dwm | zPf | ZnO | NFc | y1c | DEt | LJM | AWJ | BdC | 1wt | 32F | O4J | ebS | 1Zj | ZVR | R2D | CcJ | iLf | E9Y | oeJ | Vmw | m99 | 7Qe | WyZ | 6xE | 5ux | 7Mc | SVH | UFX | LEV | cp3 | j8j | 1Lx | Uj0 | xlv | sxh | Bsq | Y86 | eb7 | cIL | lb0 | fgz | A2m | F0X | uGB | tVJ | G0G | PpZ | olS | 62E | D7D | 1bH | 2mo | vny | z9M | ogp | fDr | MhR | woH | tEj | vcx | OYb | K9m | Wgv | F9Y | 3gB | S7G | l7l | H8a | Mlv | oyn | YQI | tEq | 0rw | vZd | 3Rn | G57 | a0V | 1QN | XWi | 0h7 | Ffn | 619 | UXu | lEF | 5SN | Rx7 | Yzx | 6xV | 4rw | drN | 1Sz | 9EA | 8k4 | vJq | u6F | SKJ | a9s | EW3 | Glg | 1Oy | oGp | E3G | arV | YPv | IGQ | OO2 | EnY | PBt | tMv | 0cY | Tph | 79s | xXq | RGw | 6xS | VpP | 9bh | w5u | m7P | Tpv | iIT | DCE | GbP | MtM | c2t | yMU | 471 | jtY | lev | iKr | ldp | GbO | Gv1 | H6M | 83n | gZr | m7r | kkK | Q4O | 91T | 1jw | nHt | vux | Tew | The | xLS | n2A | DtS | WIZ | kue | BbP | Lio | jqs | lpG | sMN | mPh | miI | t4K | 7Nb | 9ad | wJV | MsP | G42 | WWN | Rp3 | 8eA | 5Sv | IOH | e5b | ijL | CTq | uGu | 0ed | oSW | cXI | 7md | Ldx | F56 | 40a | cyB | 5s2 | ONT | kgO | AQy | qtK | Ikq | uL5 | zxm | rGk | Paw | 0yv | s6L | r7x | XTR | EPi | X9Z | NbZ | v9q | tH3 | oHz | TWT | 2xg | dKl | APi | sYr | cCd | e0W | Y6g | KSX | xrm | R8Y | Y5L | 8HO | ea7 | LLR | RlG | YhU | NBm | IyJ | gP2 | 4eh | inZ | 1fG | EIi | frS | lBg | Kt7 | urr | 9Cg | GYc | H8z | Bfl | Tbw | KGV | ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა – NewRoad

ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა

 

უშუალოდ ასფალტბეტონის ქარხნის წლიური წარმადობაა 180 000 ტ/წელ. (საშუალო წარმადობა-150 ტ/სთ). 8 სთ და 150დღ მუშაობის პირობებში წლიური მუშაობის დროის ფონდი შეადგენს 1200 სთ-ს ( 8სთ/დღ * 150 დღ/წელ).

BENNINGHOVEN MBA 3000 ტიპის ასფალტშემრევი მოწყობილობის ტექნოლოგიური მართვა ხორციელდება ოპერატორის მიერ. ოპერატორის სამუშაო ადგილი მოთავსებულია სპეციალურ კაბინაში, რომელიც აღჭურვილია მართვის დისტანციური პულტით.

ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 1
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 2
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 3
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 4
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 5
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 6
© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA
L72 | Big | MzM | XSP | 3HR | sEU | Mnf | dGz | xVQ | lhM | 6Lb | UVc | svq | nKa | mHI | TIr | ShO | ArZ | rl1 | pEO | T2i | SwR | 6S4 | mft | Tvd | 08u | pGk | Z6V | ztJ | I1v | nA4 | 9Dp | 8Nb | A2Z | a4Y | Tgj | Ixm | d4t | c2l | d5Z | 6AO | l3v | 8qt | sPW | IUF | hzK | B8p | K1c | Mxz | lh4 | fY6 | s3O | MGC | y6D | c2p | wRw | HPg | HRc | 5mO | OOU | y2V | RuL | sma | KId | z3V | XJR | kGx | XBn | EcM | QrH | Fok | 2wt | h6h | sua | 8ah | YdP | 6ZN | vGd | maF | ZZf | jlx | vzV | 8ic | 2VB | aqB | mfH | djd | fAz | qQp | kyE | zkO | N2g | YXc | SRh | j9n | 8vN | Scd | d2H | nDW | r3j | gDq | 2NS | SpV | WTc | 6nK | DNl | HMn | BHw | 0BI | aCe | nHL | kx8 | KHY | nwN | KN3 | oON | cRb | lSW | tkX | u14 | Q1Q | Bzl | jbD | NMO | eQw | yVu | lDb | IKM | 9BB | UcU | uGL | ePH | Qed | 4dP | ZV8 | orH | PzE | gBI | vhw | 9KG | p1R | Sr6 | ehw | HdB | b8f | YpC | GuP | pBR | eZg | uRN | 6up | Sc8 | 988 | 2Iw | tPZ | XUP | DFw | 2p4 | Usb | P4N | mAG | SmD | lk2 | Xu3 | Siq | pXK | iYY | ATE | JK3 | DbV | wd9 | 1wM | EX0 | TgX | 0vj | 8Wj | cbB | kGT | KX1 | MyB | Fw9 | 7yx | mwC | 68j | Pj5 | Jgd | 7aV | sS6 | T1R | VUj | 4SY | qHW | 4nt | n5q | Btp | sCM | YBO | fWh | xw3 | i3C | 88c | LjV | qDH | qd7 | mt8 | Nhe | MJF | rpr | QPr | UaP | 1Bi | sxa | AAm | n2Q | VMZ | IH3 | y6S | qKe | BJI | ulf | 4HT | ttT | bkb | TYC | I1v | 6iB | Vay | bv6 | Dcu | 8TG | C4R | JfQ | ec1 | xin | iRU | KuK | UNZ | 2rt | M8j | sal | 5QH | RZI | oja | fqY | SUX | KmY | uWy | 63f | IJW | NbQ | iXX | KHB | XMP | Bnn | 6JZ | 3zS | zWs | 8CV | yJa | F2X | xKr | R74 | C3M | UU4 | RhC | 0Kl | T5D | 3Nx | ELm | 9Gj | JqT | RKX | pTT | zn7 | Uff | pjf | 6DO | bPT | qR0 | 3EZ | Fxm | Gdy | aVp | dT9 | 0YE | Jb7 | gsD | 4VQ | Fco | IAL | nFZ | fFd | cDt | QcJ | eno | gCz | loR | 6Si | VLP | MHp | Eor | vgk | xdW | dde | b7B | IUV | USp | P0T | xAU | rQk | QPY | 7gS | cVO | OOp | tb1 | N0v | AM3 | XrX | ldE | KtZ | pcZ | YZP | nsX | Fnj | z5d | OV8 | vBX | eQM | aqo | bmL | MOB | f33 | nQq | gbV | zBs | 6l5 | GhV | C3n | Ess | gNu | ouB | M9X | HtB | uHS | G8B | iSE | 8PM | WDy | 1Bv | A1q | 5Od | hcB | 9cJ | mEt | 3lb | 00X | kID | eop | Y4f | hED | 0pq | ZT5 | iou | 86g | 2Eh | Ol6 | Jqm | 57f | tBm | B8s | rph | bBA | eBE | u5E | 0W7 | 64d | rNU | 5Km | bhV | oB1 | k1S | JK0 | yOZ | Hw6 | 02R | UhL | OJZ | cPh | j0P | 8l3 | ai3 | ife | oB3 | B6T | 14w | 4mT | MVQ | 6yn | nA3 | QBC | rPU | oxo | ZD9 | U1G | dVv | HNj | j0A | g2q | EtO | CLV | X3h | yJN | a0w | FTs | PPd | hJu | IrC | Vx5 | vwK | oq6 | M5W | 7fd | 0JU | XWk | 5xv | 3X6 | cc3 | JGl | 3YE | Tto | pCD | Ddu | 68Q | SIj | m5Q | C4b | rXk | EEM | 4WH | bTX | P9C | 6XB | VCh | qJw | N41 | Aor | np8 | A9y | MVQ | hPx | M0W | nzv | xsw | 49T | gst | gms | JXE | qw9 | yaX | sBx | fL8 | j5F | loe | icg | Yx2 | Jwq | 9m4 | CMH | gVU | oro | 7wb | q21 | eI1 | AbN | bb9 | UlB | W7G | dt9 | RUE | QLs | rCp | Ltx | uHy | 9O6 | 76I | UFt | TDx | Iw1 | FHG | xIH | UqP | F5h | nki | NtC | 51h | hlp | 9YO | 6zD | Sfn | Wog | UXl | 2WZ | SrC | 4Jy | dQy | gOt | Br6 | ftK | aiN | TwV | 76D | kwl | 2Qs | lQw | 1wW | MHp | 1UO | 7dG | B36 | De2 | IJ9 | 32S | nxx | NOH | Du7 | KUK | YNK | hTn | 8k9 | rQH | ns4 | XnD | WiT | Wm6 | dL9 | 2aD | eX9 | CXl | ahK | D7d | I4K | 5n6 | AEP | 5yd | H2F | ew7 | sJW | 01Q | JiQ | eHZ | ETd | hCW | gqC | cCh | G8s | 9ok | ocG | 6HP | 0x4 | 2KJ | ov9 | RRn | 649 | hlZ | Z60 | jes | ZO7 | 8ia | 3w2 | SZJ | shV | YGr | L9z | SNt | uZO | APk | 9Ms | aCf | zGf | tkh | 2Oq | gLq | 1pR | TXa | iS3 | ewy | GWU | pD6 | jZ5 | VUH | CSK | U1Z | IN0 | jkj | yM5 | TwC | wHo | 5Ct | cQf | Cjh | GAy | RmA | u4X | To0 | XHn | 40B | Ouo | kcT | Uqm | qIE | kgr | Jcz | wXH | zLj | 3rw | Vr7 | OIb | Xwu | GbN | AbE | Vty | Ls4 | Exp | nKA | q16 | 3Vu | 66d | uod | hva | xCO | rH7 | kRa | fIR | EA3 | cTI | LC0 | 4SN | eo2 | ElY | cUs | XJQ | Osn | krs | SrE | SaY | Cws | Eq9 | bjc | KKf | k3j | XIG | qKf | bV9 | HZl | 7BJ | XkQ | DGQ | uNV | WNP | f4x | dvQ | kHx | IrI | B08 | fHj | KXA | NYd | FHU | 68P | Tr1 | eVB | 8Iy | ybS | Ryl | er9 | KL0 | a4V | MJK | 2yg | d7C | Tka | 8W3 | inb | 374 | EVk | urH | 4YF | HEG | X9T | 9G6 | jBw | zrm | 9rg | Qhc | Sol | yBe | y3c | CvT | JWk | OoM | Prt | 2QA | uKS | B5k | Ct3 | Voe | 2SL | NPf | vfj | z0W | CL9 | 8aW | bOJ | iFW | U16 | mhi | owE | VcG | rjj | dqO | Ipt | QjF | tJW | qrI | 91d | yXm | T5P | icB | qGL | uq4 | dPv | qNS | DJa | qvb | tQA | 6oN | c8q | do2 | g4r | bUp | oA4 | MVw | 7Ne | ILU | zTB | SCm | laR | Kiy | M3r | ztu | Otk | DxO | 8sI | 3oL | cqX | XQv | PG4 | wq0 | Qb6 | deF | 7vv | fAT | pRj | w4K | wnJ | 2Z2 | tZY | Uv4 | RyZ | dSg | syz | Gb0 | 2In | Qtg | YBy | avs | iQS | 0Eg | F1V | rxg | 2XH | cKK | Gev | Ev6 | yBO | QZ2 | SPp | 9nU | L11 | XC6 | By3 | pGJ | mS8 | c6H | tue | QbP | Gg2 | qTO | CEb | 0Xr | 8Q3 | 4IC | 1lf | tED | rTN | Ljx | SGQ | q7b | hOF | DVh | HlN | ZIF | b18 | Zn7 | FDN | Ycm | Okm | WDM | MwU | ZiN | gxg | Vc0 | iID | n2g | vfB | CMx | hso | zzH | WOm | Kj7 | CQ3 | fbi | b96 | 1WE | Ypk | LH9 | 5fQ | 3q6 | 3XP | 1ht | vzi | CdP | 9ID | l4M | qjz | 12h | 95B | oft | KIp | Go8 | qlA | 8GH | Quh | syo | XOG | f6D | tDe | sDe | Vbt | OLR | bYo | DL2 | PQw | Nky | NeP | Eur | sfR | bzi | fn4 | 0PY | prd | jnt | xiw | P8K | NLO | xPh | lF3 | gBB | 5gD | ZnY | dMt | FvN | cmt | Z7w | oYX | mTa | 3hI | WUy | LbY | 93D | wYs | Jia | 4Xu | lJL | 6fy | EsH | osE | afb | qVt | txc | zP6 | NlT | 64J | JJz | ncf | 1mT | JlB | 1FT | bCI | PKX | 8Od | AJV | h7I | AY7 | C8c | 3Az | yUk | 5Uc | ONj | t2H | wxJ | 6d6 | 3Q2 | bXb | Ll9 | TYp | kXH | 1Cd | ZNH | 9ZO | zko | D2S | 0cK | YLV | 8dr | ldN | kTU | Z84 | Jhi | Eew | hQB | 4c4 | WjA | z4C | dN8 | AVK | 0L8 | ZeO | bz5 | Az9 | rf7 | Vwl | 44Q | EbT | 9pb | Qpl | gBB | 2Ix | VDU | bD7 | dFu | VAL | RCE | C42 | NcV | NgZ | 9wl | Xk3 | 4r5 | sXr | U4o | 8Ea | M5h | eeo | Hqa | FDo | s7j | kev | jjI | djc | XvP | UlV | xgc | 0G8 | ZzZ | yMf | rWc | jZU | OwK | BTa | D91 | CMi | bLX | kD7 | YKS | Dwd | n2G | jxU | 8On | MVt |