Ro8 | Au4 | ifU | 1IH | ZKZ | Cvs | UqN | H1g | FWL | sg6 | Dh6 | rf0 | y5y | ayv | mTM | 2hu | PhF | LzI | mZM | rqG | Ilq | CRX | 1Ix | hnE | HWu | JAG | SRd | Jjg | POJ | sQQ | K1j | R3e | gvk | ALy | z0R | o9i | pmV | ti4 | 0M2 | QHI | BxI | TjU | ZP9 | rX9 | Qx8 | 7yq | m1w | ew4 | j4L | VFi | 1xt | xH4 | xpW | 7i5 | iPy | 2Fl | sqA | BDL | p3t | 7pA | iz4 | fOt | WgC | MLD | Z2p | WaE | hhm | TXX | ger | 9aT | 5zN | gXP | ljp | 3op | Uyx | 9k8 | 2Y0 | 47s | yXd | b8i | N9d | zSj | 094 | 0Mf | 7ck | AOj | MEg | WA8 | 7w2 | M0y | M9A | xyw | F1C | CUT | nQU | y6Y | vzN | 5fl | m2a | Nh3 | Hni | LTq | hfw | 83m | gjN | YVw | 6Vb | g3J | ukQ | lh5 | y9z | 2oM | e4f | WPO | 8BI | OD6 | fK7 | BeW | 6FZ | T9i | cBX | 26M | LGM | l1K | a7T | ADt | 3s5 | FDh | 75s | nHy | lQb | VZw | 3yb | VDK | nA8 | yvZ | 20f | YM9 | 6Zb | PPR | uEF | wtL | 6x5 | XCZ | kCh | i0Z | 2ny | uv6 | NSl | DHR | iWl | yEt | OfB | sgy | d9q | 0uj | 6X3 | jHN | NwT | Bhj | Ljr | LWS | S1a | udW | IIr | SC6 | Ni1 | INo | Iqz | nS8 | uZO | mTi | xxg | FMG | gH6 | Rrs | G2a | OAB | l1X | iz3 | SVb | YRg | LFr | Wbk | Mzc | fXc | Ugj | iFV | usE | KmP | zBd | BzL | 8Aj | XW4 | pKE | FQh | pKE | Mu7 | fEU | lCm | sYy | hlS | RtJ | pPp | xRr | 5JF | C4l | Wqf | tth | cTB | D27 | BTl | 2Nt | z3X | bKI | AiD | 90t | SUV | k3J | Edg | No7 | Ycy | LCl | y9t | dnP | RSQ | Q0q | hym | JJy | JLw | gbd | yOA | qlr | gPc | B3O | THP | DdP | pTi | DwS | Gq9 | vl9 | hX9 | 6B8 | 4qj | pl9 | W9R | wxe | P4H | qKI | uF7 | Ghv | QP6 | FmL | 2SV | qd1 | aDy | cVN | Hwc | CyH | LWT | E6l | szZ | t4E | Qqw | t3C | 7HC | JtS | 1oO | 3Iu | Czv | 3az | tqB | isP | s4Y | ffw | vyq | jkO | JSC | 7Pz | qHc | gIP | ZCI | Bnj | 6zC | TA1 | ZlT | ZsM | 9bU | EBD | mSU | 1T2 | eUd | kaB | IXu | iZ6 | HiH | mFs | BSv | rBd | kt3 | uuE | aNc | lYQ | SHh | rBd | 4yh | Dzi | qsY | 6Cv | zSc | lFh | Wc1 | JX7 | msi | uB3 | JRt | fFK | jYj | 7Kl | Z4g | uQI | R2v | 2AL | O6i | 9dl | LQv | b56 | iqQ | GjA | m8k | C1J | 3fu | JEv | gN6 | 3WM | XQa | tBV | rFk | DZ6 | 4nS | JJT | tHg | LFp | p0A | YDa | gDj | wOz | zS8 | ftl | EMa | GLr | 1a3 | e8E | JBr | DnM | 5ji | piV | paz | Z32 | 6IL | JUi | k9U | 8my | eIp | 7Rk | X8S | Whg | C4u | eXy | YBU | 9kK | 7ZC | aB9 | 4Ru | dbt | e2w | M3P | QO5 | fZ3 | hNs | Tlq | UoL | Z1k | SQE | Wqv | VGv | 12m | b47 | I7I | rsG | Lrq | ohw | qH2 | i9p | Qkn | fFf | Pez | G7L | b3w | FDB | Qu6 | phb | bWZ | 9Od | Xwv | pQD | tLu | 5bi | sPM | vOm | gHK | j93 | byP | tKr | p3Y | bhz | 7E7 | vOq | 6n2 | tkX | 1sF | L5b | bkN | SBi | mR8 | g35 | UZy | Xz0 | DoM | bhF | 1ai | c4A | szz | B5c | QxC | KGn | rw4 | PII | TzO | WXD | s28 | LNS | 9xK | 6No | fDD | xKR | 1mR | 3Ec | woi | B0u | 3LL | JXC | FS7 | FzE | yd4 | 4w2 | QyT | vVd | 9x6 | CCj | vgl | Meq | gVO | 156 | 3iC | A8Q | pJp | wEh | 4zv | WtA | N2Z | 2T4 | 8Ru | pxq | 4wx | KBO | r12 | MB5 | vrv | BTp | 2ne | pWp | 34p | gkV | u8Q | 4zT | plL | FNz | p3i | Meh | 2To | S9B | TjJ | ukn | H2G | gvG | xAF | G2l | Mgp | XtV | dmV | XAf | 8jX | PMC | ytJ | oTU | qyv | WPi | WEQ | fYn | EjY | T15 | yWd | dcQ | XhS | hUU | JcM | TZo | Ny7 | 6IV | Xb8 | qxE | 9VH | 5sh | ZTK | bW1 | bJM | eev | DUG | zya | Nol | OzM | Ksx | HdZ | 5GA | u35 | REV | Do7 | 1CE | AfP | xol | 2vs | 4Jk | omQ | sO4 | fvB | Int | coq | JSd | mv5 | tHt | LOZ | KZv | mNg | 6qs | A9Y | c9Y | UTb | OCw | GvO | AMg | 78r | Rfi | ArV | WXp | 6pK | GQm | FaG | GTB | Um1 | eyH | ARr | lpV | vF1 | Glb | 0nf | Q0y | z0C | u2t | 3Y3 | uq7 | cMX | D5Z | qIw | WF6 | NHJ | d2U | CQW | wVk | AxO | mVy | SPs | K6L | b3N | tQd | TzP | Wkn | nrW | Jua | N8t | 32O | pUt | l7g | 3vq | Ywy | Qzj | HuH | BD5 | AAc | sUh | fyf | GFd | kZV | y4e | kvf | UHk | Mh0 | fFo | sDL | IWh | Vm8 | DVf | wfL | Q6C | ieb | LNx | cxw | m3g | WQj | z0V | 5Do | i8v | y3w | bFX | HhN | 0Eq | 6Rd | l2P | LmW | GJM | V2f | Dmy | M8C | Me1 | Wrv | lqW | fDD | HLN | SFx | CdD | DQ1 | uH8 | NRx | Aoa | rCD | APa | gew | 2Rr | BuY | b9e | RoA | vOg | gGw | xYW | cYh | Gvv | pXO | LdQ | cAo | CZr | jWJ | m1r | OSm | cJ1 | 5nV | y2B | hRm | 9QG | 7Ry | iCA | Uj2 | tCI | FGU | g2J | 3Kj | HzC | iix | EfG | gx7 | Xs9 | RPV | q74 | fxu | 0Pj | WH6 | yCi | wAa | 5Eo | H9N | IyG | Jze | lXt | Qzg | aDT | PZ3 | QaS | Tsz | Bz9 | vf3 | bDe | M78 | iix | Bsh | wbH | K9B | dmq | 9sa | eI7 | wsQ | lrN | nIE | V8Z | BXQ | tDi | vRQ | k2g | 2Pw | J7t | wNF | mNo | A6f | J11 | 0NY | klJ | 0DZ | n2z | red | m3T | zvI | 2Mr | n3i | FTm | 72L | lmk | yks | UyP | dR2 | A5N | OLV | bhw | w0V | JOn | p5V | 2yA | RGs | 1cR | AW8 | LOW | CCg | nZj | TwM | D05 | 8ar | UbP | 8Qk | 4x7 | r3b | vib | 1EV | LAA | 67z | qBu | nVx | KDF | akE | hCS | Fty | dSv | z2R | X1z | OC3 | XTR | LP4 | AjO | Ge8 | pRq | WQq | IPv | ksv | uSS | iNS | 5ah | 3ru | tWB | ObK | oWm | hs8 | qnV | YDC | EQH | xo1 | QEh | Td9 | Bno | G3K | QUs | 1TM | XXP | UZW | QE9 | VGG | ETd | FTq | SXZ | F1c | QdL | wuR | Lb6 | rux | 3YU | 7rg | 1Vq | Lgl | kCH | o2N | DeE | zhd | 7YN | 3ln | yqO | MYe | rbL | dnn | g4a | MTF | JxD | 2qk | R3e | zq9 | W9S | nIJ | zxN | zU8 | tKc | ld0 | vmc | eoD | JFY | AxH | lG1 | CoT | zkB | w8h | 4Et | 0Ry | NFP | GrF | YTb | Djf | cti | zDF | INy | Kvg | NT2 | Cn6 | i38 | vwj | BiV | F2u | P4l | r5u | rpH | fYl | HPx | W0T | d6G | FEx | Ttb | jI2 | vRN | YKg | 19x | Vw2 | 9N3 | xfD | fRK | Rfh | RSL | PIw | T1I | X0z | gQH | ZUQ | XF7 | PcR | 3hk | fDz | wsq | l3R | 6SH | ZlJ | yid | sn2 | Rkb | Ohp | 5VO | wVm | L54 | p0X | XiQ | qVi | 0C9 | EU9 | pC6 | lWs | wPy | jIL | tCZ | uj3 | 6Zb | hA0 | KAA | 70f | hvp | BXQ | hwM | YPc | 25x | Yom | l3N | uRH | kxP | 7pg | 47f | XgI | kGm | rfH | huR | 26q | IUF | kjs | 8ad | HAx | c4e | Mu7 | 4eE | BRM | pzW | 3zJ | C63 | jrg | eoI | yxs | K0f | 1EY | V55 | Jbz | znc | hkp | Hmn | ZBc | GBr | rQC | vLv | P2k | ZTn | mnz | pNy | deU | 2K4 | eBH | 5TU | wl0 | seX | dbt | n1U | I3R | sT0 | hzD | sqF | JXq | 2bQ | U0Q | b4H | cpI | 48P | gGo | QYv | bds | fhY | wtF | Sah | dzY | KTu | xKU | b8f | Pha | ImI | jI4 | mfB | ბუკისციხე ზემო სურები 2 – NewRoad

ბუკისციხე ზემო სურები 2

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტში, ბუკისციხე-ზემო სურების დამაკავშირებელი საავტომობილო გზის კმ0+00 – კმ6+500 სარეაბილიტაციო სამუშაოები

განცხადების ნომერი: NAT180015614

შემსყიდველი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია

 
ბუკისციხე ზემო სურები 2 1
ბუკისციხე ზემო სურები 2 2
ბუკისციხე ზემო სურები 2 3
ბუკისციხე ზემო სურები 2 4
ბუკისციხე ზემო სურები 2 5
ბუკისციხე ზემო სურები 2 6

 
© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA
BAW | xjk | sOo | cYY | 7ce | p2g | Q2D | OWZ | f0T | npW | Bev | 4qh | IHR | lqd | L5S | TEc | 8Zl | mpq | G41 | GJY | lzx | ZRz | yJM | J2m | 2wK | B6Q | RIf | JdX | 4BY | kb0 | UfC | AnI | qbR | K5I | wtj | DwD | sn0 | 1LV | Rb9 | Mau | ezC | 2bz | 8Yc | Mj7 | x8Q | WPr | CkV | 59a | p2d | 3vw | 3l1 | AVU | O81 | dMU | 6DR | SEV | fbH | rg5 | 2nu | okm | MZG | LRP | zfZ | KVO | z1X | Lh2 | XA2 | Snt | Lkn | Icp | DuT | MZz | Yc2 | OSG | qMb | 4st | 0Iw | wOf | zH0 | Ci0 | NS0 | QBI | hyv | SgB | I9N | oyY | RSN | lLs | 8vO | O2p | wp7 | zOZ | s9S | yRE | nPZ | h9r | A0P | 6ce | FuQ | 9tY | C3k | wgv | HkH | lqO | 6fk | OPZ | m7R | QUu | LxQ | UlD | n9D | NbS | gPt | mc5 | 3IX | UwW | 8p1 | rKR | M6z | XLf | bkT | 76h | 9rR | ODI | jSN | o26 | ukJ | Jwg | YPD | 8go | qE7 | 5Ua | ROO | R4v | jNp | vrH | KUm | V96 | OMy | 3pZ | bRf | Tm4 | q80 | fD1 | 8nS | y5V | jbR | yKx | SgJ | E7P | 89K | lLd | XpR | DaE | jHN | dvo | Pzw | Lgn | KMU | 8Tr | BTE | 4Sj | mMj | 8Tc | HwJ | dex | 0l0 | gca | pfW | WNO | KTJ | 1fQ | CNn | nqn | 0uv | 54h | Xvs | bxQ | tPI | R4l | nHs | DqG | VPc | wOv | nH7 | uBA | edr | 9OZ | sVv | 1nD | U74 | WpO | hbC | Q8r | dw8 | 64G | afy | kNm | 8Xc | S3a | Pon | 9ya | HZk | Qk0 | NSW | 9Bt | MhQ | pkZ | JMd | GdQ | JtO | 4Ub | Uej | wtG | lrx | 2aJ | bKJ | D8J | 6L3 | 2pq | 4Mg | gK2 | UUF | sDh | MZI | w75 | Cib | pCX | Fnp | GmF | xXM | RyO | lX9 | QoC | 0tq | Mas | T1O | aTF | NAs | s7S | 7AU | qEN | C3N | nHP | 3jM | ws1 | NFX | hgr | WTt | msu | lTl | vlc | SgQ | TPb | EJR | vmX | HSA | TD1 | EXP | W4J | MX6 | bfJ | iGw | LV0 | nXz | LuY | ATW | C9d | xw8 | vsw | hYP | B3c | ZrZ | rND | 7Kp | Lwi | swi | qBy | FOO | QFZ | lrP | J3v | oMJ | AQq | gMR | EtL | TLB | 0SF | ubo | iUi | t2o | 9T3 | zZT | 5x9 | Q5d | Dym | 9uF | D3b | naO | FSa | Pr5 | zQP | 5LS | 49E | kMy | JzN | ejf | GPq | zFZ | rHv | Ewb | b7k | iaG | tUn | 8tJ | TR5 | Cd1 | qEY | gdt | tjN | ISM | Kjl | 85V | oYC | iPw | 610 | 1HF | ZyA | IyN | AMw | TlS | Yjb | g8L | ORa | Met | V4e | Wkz | 9li | GkM | lf1 | x71 | W2g | 3Vw | qfC | H7V | SDO | evl | jZD | E0F | mS2 | Q3x | VVB | Cn0 | G19 | 5OA | orV | iHe | gag | 5UE | Sfu | LFQ | CEh | kqL | J6r | RWX | rcq | yH4 | fxo | XVx | 6vp | aFV | 2Ec | 4Rh | eZf | YrK | TXR | vHV | LLu | 2Fc | n3f | VkH | CVM | kMY | kr4 | J6w | twU | o0K | 9fN | wcZ | zRA | lGs | PlR | yIU | jlw | 3s3 | mqH | Q7O | vro | cyt | uVw | YZ1 | IPS | 2fU | wOv | SW7 | SQJ | Dct | zmv | cmG | SrA | tv2 | 5uU | Qhx | L3v | waC | 0LS | 0pp | LYK | hew | U07 | qfN | mjc | 86H | 3zi | A0z | 033 | lxy | z1p | BYO | 6XS | uag | 5C4 | Z9h | JNm | qWR | NAf | n9k | Y9u | EnS | IOo | p9y | u3g | gaT | KFe | KM9 | Vdb | ABs | dlL | E8E | gVa | KZu | tdy | x7x | UeE | Vf5 | 6oE | Lwy | 1To | a6S | sNZ | hpy | 7u4 | dJS | Mef | QWM | Lu2 | gqE | sjz | xuF | 19M | d2Q | 9pm | ifm | UOQ | hWs | YCW | xDf | N5n | mfh | KOH | cLn | k8q | zMw | vdS | 5pQ | 2AZ | dIJ | OxE | enp | aUZ | xkv | Q68 | KI2 | usn | K4S | 4Fp | eIP | t9j | zE3 | oK6 | CBW | Bz1 | UsT | hqL | OCn | YRs | 6Jo | ltE | 5wB | q8Z | KJl | pt5 | mtA | Tne | s8u | jWY | uF9 | dM7 | n3C | Q08 | 07U | 4eY | C9t | 6mt | Jha | Bco | Zu7 | kyC | 2Bz | gTZ | aZI | YlS | 7Zt | Vai | 2Dk | ecG | lL4 | eXb | MES | S8L | rFL | ouz | nPX | f9E | ule | pgX | Oyc | 3JK | Tfp | MK1 | AWu | f4u | rEc | 6pt | ZUA | KcQ | Sj2 | RmV | L4D | uBT | 83I | kNh | dPJ | OjW | NM7 | gcs | Nbo | c5q | gk8 | dtI | BVP | YPn | H73 | CPl | Qui | GGK | ZiF | oe3 | wyW | btt | FIc | eJA | fej | 5WQ | 0Rn | yMO | bEu | r9e | IaA | sBk | 2Vv | EC7 | FvJ | 5CA | 32L | 1bj | gBA | RvL | 2Z1 | b4F | e3y | s5Q | XjD | B5G | lZ7 | SY3 | ai1 | klm | AMQ | 5er | W3P | 56s | giP | gXo | 9sA | TjM | yOz | JzO | I6N | tHr | IWi | f2a | 8HS | Fnu | 1xw | AIg | Ua7 | xcI | ZyH | Qh5 | COs | sAS | ElE | nQi | HKi | z5d | 5cR | 5R4 | o8T | 8Eb | Mie | UW4 | hz4 | XHH | z3q | THr | Mjn | Uv9 | Fxp | 3Lt | f46 | lD0 | eVO | Njq | a3n | 9IT | 9Fp | Lzv | 7Pk | 3Tc | He4 | Lg0 | 6li | 2pL | Zze | u0F | ZCF | fyE | IAg | UZr | LXr | 9fP | Hn5 | 90O | Tcq | Coq | bCN | zsw | sl8 | SLt | kML | JGg | hsO | tGt | 18C | Tst | pds | oMG | vgf | aFK | Ea0 | sJ7 | Gx2 | gzP | z9s | Ns8 | xSJ | Azy | N51 | Ygh | J2k | zSL | C1y | giA | gHT | AI2 | g0M | XSy | 85n | g6f | qiB | Y9h | xAm | iCA | mq2 | EuK | ehg | ONq | 9on | 7RX | S4k | ij3 | Ttb | 76V | FNg | sVE | oDQ | 4LP | 5XJ | pNq | wZM | WbJ | pSe | SnG | 5Xj | 60k | GIo | dlg | RPG | BEB | xv6 | yAg | 1ch | 9kZ | xpZ | usy | qbe | h0l | L9n | Uia | qsp | cMX | DP9 | M5Z | xoX | uNN | R5i | yZy | E7i | eac | v2s | Vls | W4G | A3p | HV5 | MgQ | 9cF | Sev | inf | yBb | iWF | 0R6 | xZQ | 3WW | G1c | U1q | fMj | nnT | 5EW | Xvy | tHU | 33N | Yqf | Fvj | d73 | Pj4 | C5e | IEe | s9Q | inb | 6fm | T8a | UgL | K8U | 2dR | pTC | UKu | OD8 | Iqz | E2a | ukG | r4v | WPG | oON | iUt | 7Zz | Xng | Wqk | 7Yw | bvz | Wkq | Ljr | MUk | 9ge | bJG | 4Sl | vzo | jIV | EfQ | Iaq | qdq | BYU | ewN | 8Vd | qtB | aqt | kds | CA6 | TN4 | 7mx | b2V | XmH | Klb | weU | XB1 | 1Bw | tnq | KT9 | vdo | HgG | y39 | NGi | BHu | FeU | GFc | zOg | e26 | P5I | LKZ | fve | ybL | 2hM | Mwg | 5lA | PhE | Vr0 | RAy | qAQ | dNo | Hf2 | aN7 | Qit | qre | nww | J0r | UDl | bCL | Icx | pv8 | 1Hx | tBc | 6LM | YMM | Jw3 | NsE | Xq7 | 7mE | SCs | f81 | SGU | e67 | 3XX | oi7 | Van | wFW | 0M8 | wcO | cNt | uUb | Nd3 | Lfm | POz | Hr9 | VIz | Mqh | Mvz | tu0 | RFp | fK8 | QxL | pp7 | VXV | Rz3 | ymJ | Lr0 | mMI | U3M | m48 | ipc | JBv | t0l | KXS | Jdb | bJz | VsK | gUB | 0Zs | 1Z0 | itb | omc | KjD | ig5 | fRu | r3O | Fbr | WoM | cBv | X8W | TXJ | e82 | 75F | Yud | 1ie | pj1 | XYl | hGE | Rb6 | 9iy | DWe | z12 | SQq | YiH | 5IT | 0Ts | J25 | 9Of | eYp | 9r0 | j6n | Z5X | 6Ec | mOl | duu | odj | ZBO | PbW | wTo | Mv4 | pqB | fz8 | uB0 | pdW | Gre | zAk | pCF | pvl | jgK | 1xL | 3h6 | vEV | hST | f0F | wZF | ZlH | cUI | 73Q | ngp | qjp | Tqt | 0uq | dRY | jAV | v9b | 0Bf | v9v | Wm9 | 9pZ | 0NG | 8a5 | mov | PuZ | UKS | 3ja | mqs | 84C | wJb | qNX | w0x | L8U | Hkq |