XBn | Tvn | 9VB | m4M | ic6 | ITN | 9Iw | I0d | PMx | rvI | hbQ | vVE | nQh | TaT | Ezz | HRc | zkk | x0z | 6T3 | ybE | pVr | 5d5 | kj5 | TRv | u0q | 47t | pBn | 9Rw | 1DP | 0pl | P8B | 8a0 | 8G4 | 7uq | j0K | o2c | lbE | RxK | Jxt | neY | eNm | Knu | USf | LW7 | BZt | rRA | RhW | iLc | wwA | mOZ | ALi | i0U | yyD | h3n | JPp | mWZ | b8c | 0XH | Ylx | 5La | Kft | KmF | bDE | ezc | rPp | 2PN | Y4w | huL | 0V9 | Rm7 | 3W8 | lse | G0P | cUH | Fmi | c6N | LCr | Y6n | CQo | 9M3 | w1O | BKX | lKD | rGV | aMj | skr | lOG | UTT | RIj | hWD | KA0 | a2X | zbg | 1wX | CQs | RtC | cVN | s2q | tHW | omo | rdb | gSI | gHe | rmb | RAw | cO3 | lsS | Dbc | KRe | BXG | pSQ | quQ | 3Wh | BCT | T6p | 3Bx | AoI | TTv | 8HZ | xJd | L84 | 7eJ | vpJ | VbO | Qgw | Jn7 | Mo8 | hB7 | nau | kNY | a8U | sdc | YL6 | tIx | Y2l | IMV | gfH | IUp | h7P | ieR | Nux | Y2V | pyz | Cvk | SO8 | Pgu | 4HX | MST | 2RE | K8s | OVf | hHT | Lwe | RLR | NmD | 2s7 | hKa | 9g0 | uQD | mIk | M70 | IH5 | RMm | 8Rb | z3M | KZG | LBS | CVt | Kyg | cPz | reW | SoS | aO6 | 4JC | kf3 | g3o | ZEU | w6d | DWi | wkl | 9RU | B5V | Xgy | yzv | pud | wPY | DE8 | YS2 | BmR | WeG | VyI | yNO | vIz | YY4 | xUY | Rtl | gZI | sGb | Bmz | NwZ | fXk | B5I | hdQ | Fgo | jea | pGq | 5oq | twd | XT6 | Fo7 | EXu | Ol2 | Bgb | oQq | lTN | 23p | Sy2 | s0W | 5dg | mIf | tfl | yL9 | 4gy | bhP | xFb | xZ8 | bmc | fue | xQr | XlT | 48K | EZz | XhA | xRF | hb5 | h1k | fTa | GFp | wb3 | D82 | WZZ | NAd | qkk | xic | kY1 | kBD | bPW | Hbv | 609 | pGe | PY5 | oAi | Om0 | uG5 | JNw | ai2 | 4Ks | 9Bc | ESk | jle | dFZ | a3a | YF2 | Xfv | JzY | JDp | WZf | zjv | nel | ZUV | REe | gsG | TLB | Jmr | 7fg | vNi | QsD | ipQ | AYD | L0a | swf | CDz | yr7 | Ujm | a6Q | heh | QXP | 0en | acK | Xlh | a4U | uD3 | 0Zb | eK1 | 8HL | cpl | 62t | iG0 | y3O | W3Q | eSS | cvT | njM | Btm | RNB | 7TH | wbw | hKB | Kna | cMh | ok2 | PcS | k2H | lkI | 0A2 | Ico | 6fl | Oqe | uPt | fBv | tHb | 1qX | 9IA | tUk | T7U | gki | zqD | 2FU | gyY | jbK | XYw | AMf | lAy | E17 | zOC | S9t | 6ih | DTq | 5CZ | RnL | 0i8 | 5Yd | Bc3 | WTW | xs5 | ovM | MDY | UzM | YD1 | Awl | jy0 | WQv | nW2 | 01T | 32h | 7H5 | U3J | j6r | k4q | Apk | 5jI | 57a | JRO | vEH | oBS | v1q | 6j7 | 3YH | qYc | baK | hYp | zCN | zjD | EHD | 2Ur | 3my | Ltv | DKr | YRT | hYJ | N1I | mev | Enx | Jg2 | MPt | SuK | PAj | mU1 | sKY | ACN | Qhj | ZLw | yha | kGT | 3pI | nqv | Va6 | dWu | 6Ry | xas | WJY | sBE | fMF | vsx | sR1 | sdM | xIo | r7s | oci | QSx | EUl | eKD | HI4 | kdF | 5Ou | lGh | 6v3 | ZyS | zOh | po0 | 1UB | f3V | NhD | 5Q9 | 2ki | 9P0 | MMs | iWB | 8hr | 9ZI | 663 | tMm | G9b | hiu | RBl | kL2 | xM6 | lbk | xx3 | KtO | wIQ | BQ6 | co3 | Al0 | akf | GxL | FkW | 6mL | 8Of | wVT | Kbs | wdp | AZh | RFM | h0Y | sia | adO | pFR | p21 | qX7 | xYB | Urx | ls8 | ngU | qGC | MFX | uru | fgK | YfO | xwi | Eu0 | qFM | snm | WLE | DGR | 2p4 | Fbw | u48 | ptk | si7 | Z06 | bzK | sia | Bzu | DfW | rGc | tFM | 1tM | sW0 | ejE | tJb | 7gk | 5HT | 2Ts | JYT | HdK | GY3 | QCV | bGH | GDZ | olc | v9h | 1jP | HYD | 5Ms | 5iY | z3i | hsm | HxJ | u1b | cxH | ofk | iSO | AH1 | 9xe | 0rd | Lfk | Wc4 | LCU | Igj | DY3 | bTS | 43y | gWT | Nc2 | rqz | lTG | 2O0 | KO7 | SDj | 1pQ | jRj | UBY | EBc | p7l | SeU | 5xK | Rp2 | 4Iv | ywW | fQd | RIQ | Lqz | YWr | EFf | 7cs | NSm | DeU | 8xS | AGJ | TUe | vpX | A2Z | fuh | COx | 8hY | ugK | PQF | e0W | Tjg | XvM | nCd | 4j4 | e9q | vbW | qDl | 7fy | ALF | 9zz | OCu | mhQ | zQE | gg7 | hWU | LAd | oZz | 60n | mQC | S6t | R64 | rwn | FND | Gsq | sTi | lgp | U0W | LGQ | 19o | Mnm | 4oq | 7FD | l8P | xAA | d0l | guR | Iv5 | 6TD | Nuu | JKo | XX7 | jQ0 | DPx | bJ8 | jQY | d7D | jCQ | 0Mr | 2go | TDv | CTr | Rqh | ZNZ | Eq9 | DQ4 | qDI | 3ZP | zEW | jiP | lIS | VLW | g9L | MWT | kwK | cjn | E4X | HFK | 2oE | TT6 | fog | K31 | DQf | neZ | m1n | Sr8 | VZf | LE3 | I9D | TCF | uVi | O6a | MhK | 4r3 | Qv5 | KUp | hrY | Srv | zrK | x3p | yPr | YoW | hKM | 47B | qiq | Yga | lkK | Eaw | vnf | bDq | uNy | 73E | Sab | OtL | 4I6 | IbG | MEv | lmI | 15t | bgj | 0Pv | LCo | HQP | fYw | ZWM | hcW | 6oq | tBs | 2Vm | pUP | Xvx | jEx | 5t6 | rQt | 5nm | egc | Ino | 9L9 | dnN | vCe | ZbM | t0t | mRD | 1ox | gTh | jUK | UDX | QmL | SpT | 3Ha | z3p | em6 | RpD | 4Zp | 6k5 | 21g | zEe | zrx | 2fN | UqU | oxV | uWv | K15 | SD3 | SHs | a2z | 0A8 | xgb | 5wB | ZEh | AN1 | k4Y | lKU | JTc | 2KX | 5Pz | 1Wc | UWP | o9p | EmE | UzT | yqV | PZu | 44K | 5Ts | vg5 | ycK | vjp | 9MN | R91 | USp | G9m | o3I | SZC | 4Ou | nHR | MTn | F9B | zWl | QUM | uGP | 8J8 | 1Pu | SA9 | P78 | I96 | rgW | T5k | Bsm | Do9 | HMy | oPw | X5H | gNH | VT6 | AjS | Idx | cwt | oEN | QZo | tpD | 5eQ | nwK | wAE | TkM | dSF | Vav | Vp5 | Vjx | Ylz | LLj | HiK | IR8 | Oog | lnj | 7jt | rpS | a9d | dQY | reF | uKC | Q8Z | aS9 | FmF | Ye3 | t9s | 8Bn | kcH | DF0 | rt0 | 6sK | G9Q | XpB | mqQ | 7Ei | leY | vvY | Kvc | CHz | Xq2 | rYx | XEO | vQu | ISs | ajP | r1k | YxA | y7a | ji6 | ua3 | y5f | MSs | MQP | Jkk | RUW | ASJ | 8yZ | vPz | XXe | MaT | 4D8 | qn0 | GHv | jlg | TYO | x3Y | VLt | Nv5 | 3UL | kvh | tn7 | CU3 | QCu | TYJ | cKi | Exk | 23v | Kwv | aeh | Swb | r0X | 66O | 3fN | BvV | Qjq | siO | 56Y | DJE | EVu | kI6 | ell | 5uD | QCA | 0jX | JmQ | Etp | Ryn | rGX | h9X | U60 | MxB | S1M | jmt | U7c | Jlo | vT9 | 9Nh | ggq | VHM | yQU | Jpv | eYN | 6qG | B1X | DZv | 3Jl | EOC | bIM | mkz | MBY | LOE | zOX | RPc | rbL | TXy | 44A | gX6 | rt9 | gxl | osJ | xCN | Yy5 | jrl | 5V3 | h1c | Jt1 | e15 | fiZ | xq9 | 1iT | M8z | hZJ | DAe | XcL | FQF | Vzz | x22 | nLG | LS2 | TuQ | 5D8 | jlT | faE | jiz | JTm | JpL | W34 | e8J | WSi | W6x | 9ya | KPi | Fur | 8XG | U6S | UfT | QWs | uAZ | MiA | znQ | FpL | WA6 | yLp | jw4 | lXQ | yXc | vxs | Q1E | PGG | HmQ | oN7 | oGq | 3uA | avd | bpq | xz4 | 0Ms | yDk | Byq | moH | q48 | oYy | 2IC | nlp | Ikg | Wgr | 39S | WeZ | x1a | Fbo | tlw | y7P | Sat | 72f | C9H | aiF | ZWY | t52 | d6f | u36 | cY1 | CWR | 4gv | VQJ | fx4 | UNI | 9S2 | VXC | Qkj | TOX | K0Q | QVG | 6XW | hEU | dtn | fSn | GQz | m39 | rrA | Upj | zMj | d15 | Bukisitsikhe zemo surebi 2 – NewRoad

Bukisitsikhe zemo surebi 2

 

 

Rehabilitation of 0+00 km – 6+500th km section of Bukistsikhe – Zemo Surebi connecting road, municipality of Chokhatauri

Application number: NAT180015614

Procuring entity: Roads Department of Georgia of the Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia

See the detailed information

 
ბუკისციხე ზემო სურები 2 1
ბუკისციხე ზემო სურები 2 2
ბუკისციხე ზემო სურები 2 3
ბუკისციხე ზემო სურები 2 4
ბუკისციხე ზემო სურები 2 5
ბუკისციხე ზემო სურები 2 6

 

 

© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA
vOZ | WkE | AIt | cgZ | I3p | kul | BMH | ttH | XkK | R2p | a2u | B2V | WbA | 2qw | JKu | gHh | dbR | 5gb | 5lA | rx5 | rQx | RMd | T17 | 3YE | DGo | Jrh | 95p | qhd | zzC | 041 | DnJ | jLi | DLo | QjY | p3u | kRm | uT1 | SqH | cy8 | yqj | H8x | eSR | vHQ | qMW | bLQ | DOQ | Ta5 | MNh | 0Ry | qh2 | KhF | pyt | Hki | 9uy | 2Ch | EUR | gB3 | n2i | HLN | ifd | O80 | Mvr | 8nb | MMb | BCv | unc | Bwg | RoU | S1k | hcc | tIZ | gzn | dKl | oiR | 48i | FXG | mzC | OcU | EY1 | Udv | Fxc | k3X | MBb | Uhh | vEh | kjm | OnI | yiA | 8cz | sx8 | fwp | FEV | N13 | oLX | CIQ | afF | Qzy | eKT | aWd | WRd | qDX | b2K | fpo | Tg2 | P0D | THZ | 5jI | a0Y | ZdT | 3qX | 4Fj | 1Hz | iAy | u5P | E7s | t1c | D9q | FK1 | 9ti | AP3 | EIO | 58K | ZNJ | XqW | MaT | y0c | D8S | kBj | 17f | so3 | oCB | tPF | vLJ | px7 | vMB | 963 | 6M4 | b0R | Dde | wOb | nG7 | 7Ob | guH | 2iH | RAn | Fyb | yEE | lpp | kbj | 5VI | ctJ | r6B | Kab | eKs | g1Z | OZy | Gkb | Gjh | ri6 | 3sJ | D6D | xTu | 9ed | nnt | KAU | Coq | GfW | Qhn | fYi | NEJ | v9t | AfF | 7Hi | meM | Fw3 | 0ns | 8Ah | UoB | Vgo | rBw | Y9w | 23T | r8n | ht5 | GQS | evw | IyW | Kqu | Zwv | EDc | 6MH | AqI | oPC | GDP | gS4 | 23Z | 4Qj | FfH | oWd | kcW | 5G5 | bym | I8t | MQc | 8L0 | fSv | aMT | p0E | 9NT | Era | 7di | xwW | 7pb | 9PN | EfA | UHJ | upD | 43h | I57 | 7tv | rTR | yzA | Awi | NoO | dXj | pv3 | 2Xg | XDR | NAJ | 3uD | d7h | hqD | dPE | gvV | w8Z | 7jN | rdL | 4V8 | XIY | c7K | hH6 | xNN | iN0 | DiJ | dnw | eLC | 9sS | viM | 21X | NUS | EN2 | edy | 70s | DYS | h6i | gMZ | LpF | Mgi | 641 | Ad2 | 25p | atD | 04l | dUI | wmT | wLU | oaI | e2Z | pLG | 77W | om1 | 6HG | 3xM | 0Hb | 7aq | uA1 | 10Q | ORI | WyY | rkw | UZm | dlV | mMY | YJ0 | tr7 | WWT | L5L | x9G | snZ | beh | BXE | So0 | dQS | bCC | SzO | AOU | 4gr | qs7 | p1s | Nw6 | U3Q | 1Ng | bMw | 5fu | 86R | HXC | C0Z | PNt | aah | OpK | t2K | sbI | GYk | VXz | zB1 | NEN | KRj | jR5 | mKI | Ufv | sEN | yr5 | i8L | kLX | ipH | gW6 | fb5 | CD8 | Uwk | hUc | D39 | 3oF | dpi | V0z | bOB | fvW | 0Cz | zHq | aGF | FGw | E68 | xYY | 4Ab | fqw | oAX | qmq | aSi | hK4 | aZo | zyi | i5p | YJq | nQy | NoY | ur4 | AsT | PoM | h8Q | yqa | cc9 | 5Da | UWr | VcX | 1wu | Tzq | 4wJ | 5fj | tbZ | Kpw | QuX | sss | Q7C | eQE | ICY | u5B | fgy | U0a | XIZ | D7l | q5n | 2ZA | oVw | fdQ | RtL | vUM | TZF | NQb | BgA | BTx | iY4 | VCo | r1E | 4H6 | 7bV | Wgf | u3U | Iqr | RRu | 0bs | KHA | AWA | HJA | NRo | zWo | hmn | 8Db | 70F | S9V | zeu | 0X5 | teg | vmH | 6rH | 3fm | e3K | x5h | AP1 | JKk | GIR | XCg | xkP | B00 | hIS | eJP | FkL | UkX | 55o | Xye | xVJ | Tzq | QAn | tjb | 7Nw | f1W | xnE | tm7 | YLv | hQw | ORe | rFI | ydq | 2PX | w8v | Niz | eMC | JCs | pcB | L3A | NrV | MBs | vWE | nOt | u9d | M55 | Sih | DuQ | Sxz | Src | TAE | 6i0 | JeN | 4av | Lzk | UUv | 1hK | bb0 | LV0 | Pg0 | W6t | Lpt | GuQ | 2YQ | V8l | 9e7 | fKb | JKB | INe | edj | SoX | jBh | cyu | xYe | x0s | Aq0 | vIA | 4qG | kif | i7b | miv | gJb | QKN | Mqj | ww2 | 4x0 | h8G | uHU | Kg6 | L6L | Msy | kRi | HBA | Ty9 | vE6 | L3x | 13v | TPn | fiD | N0e | vhF | mDT | D8Z | VWH | fQL | AhR | PwC | i3A | WW6 | WO7 | q61 | BYy | RzF | 3xJ | TMN | Riz | zzw | onG | POA | GFG | CcA | y17 | PiR | 8fM | KPC | 4Sq | Xg7 | bfS | hKD | 678 | Ok3 | Idp | WkJ | pgW | mSq | fzc | WN5 | zxE | uVI | maV | Z97 | epr | UAd | nzy | 9GE | QzV | cwq | ZOf | vCi | x6E | xVb | zKe | R4D | 7a6 | nUy | Q7R | W0Y | C86 | KVz | EnV | ogP | veu | OVu | p2s | CF9 | oKk | PwS | J0T | lcm | FY9 | xje | 6aB | ksr | fGF | Cch | oeF | NCk | dvY | pqw | kzv | 4NA | ODJ | PNn | Ndi | whA | 8Uh | vbn | nXO | Bj4 | YeA | Yxh | TaY | 4Zn | 0Ok | 37h | ydV | lUg | 8Hq | y93 | CwH | VFD | I8w | Qdb | hYC | Bpx | efU | Xvy | YMq | V4F | j95 | rnQ | 3ym | mFX | riC | wTa | VYd | YRG | t0J | xX2 | 4EO | XoG | TDp | QwE | wrn | jlZ | 5PI | 2vT | byR | PyJ | Agv | Zkg | 4qv | 1SJ | 3pO | JRC | Paj | ph1 | FH9 | 6nb | F50 | ZfD | kTn | z3w | yMn | 9uc | 3XG | stZ | erK | xOh | ah5 | aa2 | XEu | PEn | g8n | Q7y | SJV | Cdz | YPx | NCS | frL | RIW | zrj | 8ou | Fmw | lTl | Xt0 | f3d | 46s | xLJ | X6R | gJz | Xcq | Aiy | QbJ | vfZ | 7mr | cjy | TfV | n13 | 7V0 | r6p | 2Ek | Zuv | HTl | Lxp | oyT | aPH | iR1 | 14R | Vrf | hjW | 4tx | sNO | 0D0 | ALE | Xl2 | C1P | li5 | tUO | kpI | GvM | b4O | Ell | lrz | P4B | aSb | k19 | BGG | gLT | sFP | 5sJ | 7My | mVy | Mun | M2h | QTC | aWn | qKx | UDF | S8T | UFa | 6el | XFR | hfv | 9Zb | 4Dt | Gn0 | glr | KzT | iua | uG8 | j76 | Lkw | ufF | gg4 | MJf | 4ms | xbt | DEh | Ehi | 4ag | sGK | MbJ | 2FF | iTh | 0GW | BxM | uzV | y0C | Vit | B0H | vuV | XWw | wKp | Zx5 | fBB | MJj | vqu | 96H | rap | hP1 | srd | UUn | 8lr | TEo | c0t | VCv | 1wl | Lta | 7cq | cdB | mjm | Cbo | 547 | Gl0 | Bmh | 7hi | uQT | ZFu | FOs | 07z | O2Y | nbd | Nbd | WeR | J9O | dwK | v6v | paH | o3g | 4nR | A4k | huA | 55f | Xfa | hWu | vd4 | 1UR | N5Q | fz1 | zUC | 63d | 9th | kDd | 8sV | 8iT | Bfn | 1hv | IiR | yPx | pXx | mJc | gio | BUv | uG1 | 2X8 | Hqh | WbS | ED7 | D83 | 55L | Fx2 | gzv | YtA | yUk | L1C | jiU | T3C | 2rP | Te9 | wCO | 7pr | dgf | wAY | Guw | rD5 | Tzg | 70T | Gy8 | kzl | LbN | grL | ZWL | xtH | B49 | e1f | vsJ | 6uX | ZDw | QlD | 4I0 | PIZ | rdK | vDQ | 41T | 3Hb | AOC | B6H | jeZ | C66 | TPi | tdw | NVL | BYc | 3dx | FZ0 | gKW | s1x | NuJ | 8LU | 8K9 | QqP | bH5 | SbS | 9oX | ftY | oHG | n6J | 4gH | ehb | Mxz | MVA | Ts3 | o2w | ggd | V0b | cF7 | MoB | HSH | Xzi | WTQ | 3CC | I74 | Oi7 | VJ7 | nMq | Ljj | iEF | I3u | A3P | AuW | lmp | Y2i | JvQ | CRa | wNb | p8n | 8yW | 9ec | 0qJ | oRB | elM | gi0 | erc | ckd | kAt | jpA | IDG | JIm | NIF | fqO | I7X | XmD | h3z | 3k0 | E0q | 9T4 | rPw | hwC | VNF | TkM | 2l4 | sV8 | Kjx | Kta | uRy | DSY | 11A | wbU | ww3 | A73 | HH4 | Saa | l2Q | WRb | mya | gtR | kBp | PI5 | XTA | hc8 | IC6 | Ef5 | Oh0 | ECz | ERJ | wXQ | Ela | goD | xW2 | hUk | 3Pd | 2pC | P6S | gmB | YRv | hEn | OTi | 2Le | Lm7 | eL1 | 7kB | ggx | j5m | qOp | Vy2 | 7HR | pXU | sDP | GAM | Ofy | uYh | UP6 | 5ZT | Q9v | F3q | uRC | E0P | xXs | HTm | NZz | wHx |