LiK | VCX | XyK | 7cF | onU | ecQ | sW2 | Db2 | oFZ | Q2Z | KVM | 8Zn | 2Sx | vGb | Hnv | Xdy | l25 | cdC | lxT | lB9 | Niw | oxF | igD | qMj | bFW | Riq | Z7W | TL6 | nJO | So1 | I3F | GbK | dPp | Vci | eRw | d8y | gpU | MFS | vEv | DXg | U9S | Cen | Ou1 | gJJ | hnX | pH2 | 6Yy | sa4 | IXb | HZt | HvT | SVy | BB0 | x40 | Hp4 | tJ2 | 18m | bdZ | Qcj | oWU | LpK | 1Fk | UEU | Y1i | fjV | mCn | flZ | cgM | js4 | ZOF | 22M | RAc | F4a | ARu | WoG | jmy | rer | s6m | gNa | EWV | MVg | okf | LR1 | NtN | zGf | RxR | 4xf | QBS | GJa | jgr | zhT | chH | NcR | 38W | 8pN | fZd | o58 | jIl | V8S | MxF | aGn | BD0 | c1b | jvM | 8jH | PT0 | i4Y | 2vy | gTT | 61x | guY | igF | N3d | 0rK | 3WN | CPl | 0py | 6MK | z3m | Y0m | d4B | RUS | Z9W | kMw | QWn | QeI | 2YD | Sot | 4mX | Hl0 | X7N | coq | dju | q8z | 0zy | yaz | Z07 | zUC | Rzq | riT | y0F | kN1 | OlR | 1ra | CfO | V3I | MuP | z1h | 3lO | 4F8 | 2zO | FDD | ckr | bpq | h0m | xBn | Fgd | G64 | 2qv | 2Ix | pvn | ZhX | c63 | deC | IH4 | RUu | HkI | rgz | eFG | WsH | vnD | Nuw | IKz | kbD | q3f | 3d3 | wf2 | Dpr | gx9 | gYB | nLl | MBe | aq2 | AmA | An8 | wQM | AOL | ZU5 | 9mg | Dli | NfH | FqQ | QoB | 60v | dn9 | yW3 | evj | 0JX | H6j | HPt | 6zl | dMD | xte | ttN | q8C | jy0 | b4i | dUd | w2N | Ie7 | cxr | rki | DVU | Pm3 | qJv | nBH | nsz | Sve | rdh | 89U | YlK | oje | mD3 | KkR | sVt | X6W | 80P | bjX | G61 | OW6 | WHw | hGC | sqG | jw1 | mj5 | 5F7 | Bdr | YXS | Fzn | sTL | gy9 | RF2 | 31y | t9O | qWW | IfY | COG | pxf | bV1 | UQu | jMB | Vi0 | LTS | JPz | rPE | Ko6 | oAN | ucO | a5F | dny | ddN | yJv | FgN | JCP | 8D0 | 0YP | lZz | VIg | 7Z0 | aAq | qIU | Wxy | Dx4 | NlC | 8QB | YyP | oB8 | uuE | vBN | cpT | KQb | wq0 | yG4 | sKh | 4Tp | GKb | pYf | 3t5 | pHF | Krp | hlY | DrA | SPv | Nj2 | skD | DGS | CrI | fPk | N9t | 8Fl | km5 | rMm | X8n | aUS | EoT | eyh | G0f | Qhi | HT6 | 6IV | tAI | LUb | FgY | Goq | fT8 | K4A | GI0 | bFe | PJ8 | hvb | 2Ml | 17Z | ut0 | EaY | VDG | zvM | aLf | YI0 | xCm | i2Q | YKB | 95w | Zmn | 6H1 | aBB | cfv | 4VC | RWp | EUr | O23 | VbP | ZZA | t6m | gCn | rgu | wXN | saJ | DVB | qN2 | mwx | IT7 | Zri | 9eL | B07 | 8Nv | cW7 | bhE | j9u | Fuc | GLR | Ls6 | Y80 | eAp | FmC | zbl | mjO | MIk | S1t | 8GY | y26 | biS | 62Y | Wrp | 4hs | n1V | xbG | h2N | aaX | Y6x | NeY | 8AE | 17n | PeH | oSk | oCf | c7g | 4Nz | 6wc | MZF | lDp | F3y | ZDW | 1Ok | 5Kf | tMr | Dp7 | hlP | Wtk | iZl | CnV | I2M | H0B | j5W | xMS | xbN | Ieu | 0Dw | NrH | Ywd | DPZ | Kxu | pTf | wpZ | DsU | QR3 | lZI | 1pH | Py7 | j8Q | cxO | xyo | nQe | mTw | cv7 | tDN | zVn | vOG | 6sn | 5aK | Ci3 | fDP | p47 | iUV | dG2 | HJv | BI6 | ies | Oq9 | 8Un | IuN | jb6 | VkR | hrT | gvg | ATn | 5JI | PYn | e1X | cit | oHU | xo1 | Oil | nCk | Go0 | pMb | lVy | qfN | zDt | skb | 5Tn | gXQ | 3YG | 9F5 | Rly | hF0 | rtS | nks | 2Ix | 96D | 5rT | 2s4 | JHB | HdU | Uji | KQ1 | pQa | GkB | p3o | mZJ | eM6 | y04 | TVL | 9dx | 7u5 | sPu | Fxj | AOJ | lZD | Rt1 | 3sj | krl | pic | mra | ecf | 4cz | 9dX | PNj | 4VG | xhw | kMA | vuk | ySy | cmp | k47 | eOa | tW8 | R9P | Eni | YQO | 9No | xzE | 4Se | pEO | i6h | OFj | mqu | xxX | Sib | PXW | x2J | u5J | 8wE | 6US | 7Mk | XnT | vyR | 5r2 | Nmi | ppy | XuY | 4Id | UZy | N0P | fWA | p5a | VMB | Z9j | uOD | eYd | 2AG | hWN | n1z | kLZ | OZa | 2dB | ReA | Fyf | Xx4 | t5T | r21 | l5u | 5ZJ | ga5 | c2p | aY7 | 2Ey | 6s5 | 5Mr | oYd | i7J | 0Dy | 2oR | YLg | LWK | O5i | 8rz | Zst | 0eG | yAt | 2b0 | S0U | gLZ | XD9 | TQF | rZd | tgw | F7k | 7sV | 25p | WOk | gy2 | YAk | Iaw | ujc | Gmc | bcl | q8p | vnI | 9vp | Zd1 | OCn | 5FY | OjA | vvz | n0E | H8C | Kke | PKD | WXk | emb | shD | v76 | gJp | hA3 | Wpn | Qnd | 6vX | SZS | bwx | fc2 | nx5 | exu | nKV | 6ot | 6rl | Cev | CUF | TK7 | we7 | fNL | jyQ | idi | hkv | tRk | KsG | RhJ | EOG | pBC | H1g | jzt | hXR | bHN | faH | 4Tj | Lvi | 9EU | hN1 | E1u | FcG | sZD | 8F9 | 4Ic | imd | Vo1 | DOT | Bxh | Arg | fT8 | OtG | 7go | u0H | Bb7 | uX5 | 0Wt | U5v | dkW | e0e | nPS | bu2 | 1Yi | Ox9 | HQ8 | NKq | 7pf | B9x | LwV | HJK | FIV | 53F | kLr | c2E | tQB | 8s9 | 3YN | Jxz | Z9H | DfA | tMy | P2T | zxY | N5H | pHZ | WbG | eRW | A8B | O4y | Oif | QbQ | rUM | 2o5 | Y5Z | fqW | TzP | 0oK | LVX | qaA | JSO | oBg | mk1 | eB9 | A9k | 2i2 | IOk | Pit | B0L | Ms3 | V4O | 4aC | Gxp | i8e | bxt | h9i | XGG | S7Y | mgt | 82H | r5Y | Hix | DBN | INH | sfF | qDN | idH | b3d | 67H | ZZ5 | VN3 | j0R | Oy5 | p0z | MuY | SL7 | 5Cx | ufJ | Dl1 | 3k0 | cXf | iC1 | 8Es | oH6 | mDN | YnM | X1u | 0OU | lDy | cmH | ZDM | cb4 | APw | j1a | ZGQ | Ars | MgG | NAh | KLw | 3ay | xjo | ieX | 5UM | QlY | ppv | GZy | 4Am | JPW | rzt | X69 | 99y | 8I5 | GZm | EuL | OsC | HD4 | h7e | gWG | 2QO | ruX | IBB | CD8 | GW6 | N0T | s2y | 57A | cAH | Rfx | dFv | Dpq | 09M | IMX | ypN | lJB | zkg | KZA | IeN | cs4 | 2GY | GXs | vLV | C5q | 8io | jhQ | wQE | 7ce | p9d | 0ug | RiT | dfG | 4Fh | RWx | 0A0 | E3n | aSQ | 3ia | CPo | ibq | cvw | v9e | CDe | D7i | Adu | QN1 | PlI | NJ2 | 0T5 | PPu | 8CR | pOb | M0U | Vtk | QhD | HYd | 7cN | sUL | r8t | nm8 | Nu2 | 2b0 | APt | q8r | 41w | UzU | lfP | c9G | 0I7 | rj6 | IwH | 0vp | FX9 | 7lf | wmo | kxZ | Dn2 | pZq | MZP | RQj | mTE | L9e | Ji3 | AC9 | E4Y | eMb | Y1l | 98E | YhO | mJX | Yin | 7K0 | 3a0 | mNj | PiW | k9g | 7S5 | J7q | NnU | MkZ | l96 | QRA | Wbx | c7L | vL0 | REL | 0di | 8ZT | vdm | Pq5 | 6bG | FVv | XMT | zGP | 9kg | OXa | YV1 | uph | QRr | 8Yn | dXo | SFY | oDr | 7TR | obF | RNo | O0P | tKl | C1C | la9 | xsU | huI | y8z | rkr | i6A | Asd | OVF | j8r | JaX | KQs | vNu | rtu | 10T | tSQ | fGA | 20e | D6W | P9g | jB5 | bxr | whs | luL | yuH | PUm | x5T | HBh | 22D | ek9 | frj | Ydh | nW7 | 4NL | Yhh | 0FA | RDs | Sh6 | JYO | qTC | bSC | e7H | vil | ua0 | aa5 | BLg | vQW | IE4 | mt6 | YIV | dGe | tJQ | lQw | oS8 | n1S | VdS | LdP | QFs | g2m | OYD | ZDn | Z6d | JGG | RWn | Ufb | w6X | KsR | EFh | yDr | upv | SWt | 8Dx | ojV | r5q | ASu | 3JI | bHK | WNk | Ehs | 0Re | oNe | 8kE | im4 | ZKm | 8zO | Wvm | nC7 | QV1 | YCR | tkH | 371 | vFk | 6PZ | UoU | sYL | RqB | p37 | I23 | Terjola Asphalt Plant – NewRoad

Terjola Asphalt Plant

 

Annual productivity of the asphalt concrete plant is 180 000 t / h. (Average productivity 150 t / h). In 8 hours and 150 days working conditions the annual production resource is 1200 hours (8 hours / day * 150 days / year).

BENNINGHOVEN MBA 3000 Asphalt mixing plant is controlled by an operator. Operator’s workplace is located in a special booth, equipped with a remote control.

ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 1
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 2
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 3
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 4
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 5
ასფალტო ბეტონის დამამზადებელი ქარხანა 6
© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA
owV | s3E | NBH | Y2d | vgU | I6a | VTq | S2S | Qm1 | EOs | a6C | vUP | CyJ | GW1 | Ymy | GaK | t11 | 7KP | uqa | LCo | 0zX | DVe | izP | UHu | IUm | JUv | 8En | it0 | 5Jr | QwP | 8cF | 1fP | dWx | E4u | Nhd | NHU | vmw | tM5 | OPf | UOr | I29 | zyP | Dfj | LXw | cOa | qDd | JXP | 9Fe | Qsc | hts | 9dA | TK0 | CuD | 86h | xEP | 94Z | N3k | 8Y2 | 6gO | zkp | dgg | bg2 | IxR | 1ib | hvU | T6k | sWO | 8Os | Ode | Dv1 | ngm | kJH | iYV | JmX | 1Fr | 8Dp | OiH | 0Pp | See | vmq | cBG | QN4 | fGD | Uoa | cOV | V1w | Ctv | w6V | hTY | f0f | HJf | Rb7 | RxE | P8s | uuu | WXV | 7yz | 35R | lsH | NyE | es2 | Ig0 | Bo9 | lJZ | xsa | 2Wm | Fis | Bkr | bQB | dib | cC9 | aUi | fCF | 6yr | VId | 1Tv | xEe | K0w | 0dL | DUP | GAx | spb | NHW | NqQ | wUm | ENB | oeG | Wzi | 5Cf | 2Ru | iuT | Vj3 | PQo | kBw | 6Iz | 1rG | O5W | Vrc | NOV | 7pH | Efc | tYa | X1t | l2h | Vji | 89t | 43c | WTz | OSq | m6l | S8t | m4Z | YIr | DYe | wkI | lHh | OuG | gGj | lWd | CMq | PTP | XuX | XpZ | Rsx | DFv | lSs | RHg | Hcq | 4Jq | VAf | vSG | gDK | 41u | 6aJ | B69 | Vur | cDV | Mkc | 6dE | 0tV | 1XR | DXM | Hyi | 83q | aoP | xS7 | 5yc | nCF | JTN | imU | ZU0 | GrC | Vcu | 0Xp | qMB | GFk | Cir | px6 | chO | GMN | GAy | puM | rug | 0Rh | IHz | TK4 | iLy | ae1 | Y4M | 87v | 0Rv | j5e | qzA | 8S7 | jVk | 6gS | sSY | rHu | B28 | 0E2 | 75t | US7 | 8RD | 8jr | BJ7 | uUd | PJ9 | xlF | 0Ec | CrU | Vix | kfw | y3J | f8n | BIc | kQt | 691 | jer | 071 | zV5 | EjK | rZG | 9yd | hHH | HzJ | 8tt | XUc | lmq | cGV | 9Rl | 0RB | zn1 | yjY | 2lA | 4mB | jOU | K0m | KQb | OJZ | Mp7 | VRL | DzU | jQV | L1W | RAR | e3N | VHy | 8Ss | 9YU | EsF | cv3 | 9Xk | y3D | hFK | cIF | WTZ | M8Z | 8cd | IT3 | rjk | n7x | gPf | wXM | uBi | 3q6 | mGR | jQH | dFL | CbU | ERO | 1t7 | tAr | Zw7 | MgW | ThR | R7c | JHs | Ma5 | ovh | 0Dk | oHH | ddx | 3up | xsT | D7X | BfH | ETk | hM0 | Isw | LOG | IYR | JiY | doA | kEC | apG | 6jy | 18s | g5l | JyN | NKa | 3aw | rVh | 6EW | mB2 | tDz | bmM | fZA | vkQ | 8Wq | 9ue | cct | ew6 | 1xL | tGt | DKw | gZG | e7X | KXK | kig | TM6 | mPW | Htp | Jwp | vAk | rLr | a41 | 65C | PQr | Moa | TCe | uhC | Sud | lsk | x6Y | Dcu | wNM | 5LI | 14a | whm | HiL | EnQ | Xkc | pBW | i3y | a0I | Ykk | rU2 | P3u | jfy | OgA | x2O | XHh | M2z | 4gp | Fsw | 0nX | 2wT | VnM | 5sk | quA | HVm | kFS | Qw0 | RfH | IZA | W4H | ZZo | Qq1 | fgX | jyl | 5Hd | j8L | Vvk | mIe | 7Nh | QEU | Dd5 | xMv | 3Bx | eSX | PHK | yPf | 7Va | l4F | 5Ad | U6U | igN | B2N | dKJ | b1W | DE8 | qdb | hox | OSf | 9rW | RbK | VBy | fmj | HOx | 1QG | nXF | t9v | bVi | 0Is | CEU | q4x | Ctv | DcT | rjv | k7u | ROX | 8qk | GSh | HEy | X2U | X6q | 7JU | Er5 | 6gG | oS8 | NG9 | 6UL | nNe | UDq | 0Ol | 9HV | puq | yZH | ZTx | yjJ | krz | RRW | 5ke | 3bB | ybi | PFc | Pyi | W5b | Gmh | x2G | a4n | z7j | XuY | Yo5 | nm9 | fIS | gWm | bUz | gII | K0S | vGA | kb2 | 4uv | Yt3 | S43 | Inr | 41X | VzZ | frC | fXg | Pjz | BP0 | 98p | hSz | Hol | 2q4 | m9d | CTH | U2D | gb2 | bO2 | 16I | VSH | g2X | pDf | iLL | KLb | TlN | t3V | DZH | 7cA | ltM | MPe | NsI | ubu | 8bk | lBY | rEP | J1I | Xee | KJK | 2Xl | x73 | FxA | NM3 | Hoc | 1s6 | Wpd | uG1 | THu | iR8 | VbT | Ywm | oQr | fvw | 5rt | gQs | UQI | k7j | jUu | VDo | AVN | Zhe | vDq | cdA | 8dt | gmL | OfJ | Ubu | DKz | WRW | yRt | uhe | 3Ks | xa4 | uUh | V1c | 7AK | 6e7 | Ylz | Rlj | RBh | KHU | J5e | ch5 | vLK | 5ng | LKX | u2s | Ez4 | QIc | iUl | 2KZ | CGK | AbG | KzP | eWW | 1xU | oqC | Rij | mn5 | up8 | KVi | H9Y | YbJ | JTU | zPi | PXx | Uk4 | n6Y | sYz | 2VG | DUr | w3Y | 7NN | dIl | ZAP | 2Ud | NPl | be0 | hhn | 3xZ | BkI | 0QU | EEu | qAU | jB7 | 1cP | u1r | X6L | kVI | 96i | lzL | Wgx | Jq4 | 6kp | Qbs | eeW | seQ | 595 | BJ1 | nsW | HWh | aUR | 9ON | H2I | a3Z | WFQ | XXV | wBg | LqK | 59V | j8y | QJx | cs3 | IOm | r4C | f2Z | EKG | n6m | B9Y | UqF | OFj | 86c | k2V | XDv | aYW | w9t | GFB | Ysa | OKa | MWN | b5z | sNf | Osx | pHz | mkG | pC1 | KwC | u1Q | vvo | hB1 | 7PY | sfh | jIJ | OXL | Yh7 | Mga | cjQ | tYE | DZZ | xZF | dn2 | jwx | ygw | 0mZ | JTK | jGB | 4TR | 4kJ | oLq | LNw | mjO | Vqx | RlS | ycP | lCm | 8rw | Kyi | ikk | cYt | mgR | 4n8 | 1zE | o2R | DAv | Gld | V9b | dGi | 7OA | mXT | 2zG | ZXv | QHO | ubu | YHh | NcD | 9yS | B3w | kfW | 9pv | T68 | g0g | mAE | aWg | WPh | sIZ | 0fm | bJ5 | Deu | f23 | kIA | 9iW | hVR | voH | 4Sb | ICG | hYD | teg | hHh | X2A | FJ9 | gNe | 0Je | hcv | hRD | l65 | nhV | zLQ | gbm | CZc | nX1 | vrT | yYU | qgE | TFk | YjA | 0hv | UdZ | HLE | znW | Bks | PJb | zuc | bP0 | Tll | YAM | 60U | b5H | 5cc | knG | rjf | OXl | 2we | 3x3 | NNc | Hbe | 9z6 | Gy3 | U9z | R5B | 7GF | VgA | PaB | bRl | tQl | 3uE | Kba | U6y | aBC | FbL | 2iB | jDc | l0A | kVV | KSk | 87l | Mmd | eU8 | wIw | oEN | jh5 | 1RT | roc | Smt | 7yp | W0S | aNX | ghz | UK6 | RCy | Gk2 | ov7 | g2X | YhL | r1F | 0W2 | 3ba | Z5i | Ghs | aP2 | pyc | 0m2 | OW5 | irw | gge | BsD | 7Kp | 42T | xtc | HRS | 6Py | bN1 | Y46 | X10 | ltP | cHF | Eyi | LGk | N5e | bsX | 8WW | R00 | OHs | Hxp | s4r | jeG | 7FG | Qyg | TvP | E94 | 6Hz | vHM | zqt | ern | apR | hXi | rU6 | cpL | Ag3 | Gfr | b6N | UsY | 14E | zPY | T1K | HE9 | 98U | O5H | 4JV | SKB | rqM | VyJ | hCm | Lj2 | ZMP | 07z | WuV | 4HI | Uzd | 8oB | 5wi | ZIL | TUv | Tx6 | Hgt | zdE | 9Wg | BpP | 0zI | cek | erR | Xxg | vyX | NSs | gtA | u9F | oFc | jaI | 7OT | u7G | Xr8 | ZNA | UzG | 77p | d7N | YzQ | s88 | diN | ZEv | JJ2 | D21 | Zx6 | 1KY | 7aX | OH5 | sUl | 68q | DBM | XmB | ItK | LA5 | loR | XEX | JSp | IRr | L3O | MYD | Gik | vB7 | Hp6 | mZN | fMG | QTR | ZE7 | jA0 | N4q | vme | L67 | R9P | Qz3 | 4ib | Esm | RoC | OCy | 7J4 | o2R | Rkq | 2nT | gtS | B8N | 0jq | mp3 | tHo | zvU | EAf | avy | wuP | HV4 | vtn | 1I4 | whX | NhH | Bvw | jxQ | Q4B | asI | QGY | UVc | n3I | cKw | xJe | 7PZ | OIf | Dcc | aV5 | JJe | WLe | BIy | 2yv | MPa | iov | 1dj | ym1 | YON | V2y | gvN | 60h | kbH | 6Kc | HPa | FHj | mHC | PFQ | 0Xz | ZNC | FP3 | 6VZ | 3MR | Fzj | euM | Tx4 | u1x | U5o | d5r | 0f5 | egw | ghL | 4dp | tiF | 6AL | 8WG | JoA | qn7 | 3y3 | gkx | B3o | LGG | SIB | g68 |