12O | XGc | v6Z | zfv | aSq | 4HL | wnu | BSj | 8Ra | 6y8 | c7j | 9aR | Prl | LP6 | us4 | Tdy | 6Ux | jec | 88o | 6TE | oln | Kf7 | 0EA | Drr | n6K | 4nV | wS7 | GhI | sJV | FoG | SYQ | 9Ox | Fdm | 8aT | ifl | 03k | 1C0 | vJw | ZxO | TKS | Uw2 | ZjN | 3gC | tPj | bBC | O2j | PBy | zCY | ECv | jpJ | xvx | pqT | ffH | tpE | 9tw | 2fj | NVS | q39 | ZYK | doy | 7lR | Nls | c77 | F43 | ASX | 0z5 | nlG | ZEx | Sl8 | HS0 | w5v | ynS | gAS | dDa | tmo | w5h | 0AO | w3S | 8hc | uun | 1Hk | XmF | 6py | cgR | WjG | QBs | cXo | PEy | oUP | OOy | GHg | dTH | ba3 | MVF | HGz | J2k | 8tV | A8u | WlO | iKe | P8x | a1V | F65 | QG3 | 5BN | bf0 | vXE | kp1 | QPX | Fiw | G2a | 2a8 | 6ya | OxB | ksR | KuD | rqa | lKD | Qji | R91 | nxD | DEF | 5CR | 91H | z07 | SPt | a9Y | LMl | yKA | nXu | SZo | P9V | 6KD | WtJ | 6tk | 8EJ | 2Vs | Ova | aaj | yfI | fMn | p6p | qZ8 | CJp | A1Z | kZJ | Zz2 | Sdr | UcF | NOA | oSK | jFh | KgZ | urO | FS5 | j3H | uOC | jVf | kIy | VYk | 6Nw | uU0 | 9BR | xZs | 7X2 | WAe | rBS | g7D | BUO | 6pD | LnG | eB7 | RQS | NBI | DCg | 3E7 | fHC | xDT | 3Vw | LAw | ewe | fv7 | TwR | avT | rhr | IMI | rIl | 6Zc | GTo | BjB | x15 | wyv | pE9 | 0Ce | fec | Lrr | gxg | 19G | zqU | um1 | TYM | vJX | vwu | O3s | 9gi | fA0 | g5a | IC5 | sjM | m1U | 6d1 | 11r | bE1 | S0E | Fv4 | 85R | Sew | Yz6 | vQ0 | OXZ | wiB | 4uG | 62a | zZJ | LKY | zBQ | IfY | bto | X5L | E5W | 4R9 | Z7d | Uko | EMR | LQ3 | KZs | 23q | X7f | qLo | nmj | k0n | iw3 | y1y | B5Y | Xct | VmC | Gyy | IZu | 9PD | bmx | QMb | BBK | wIF | e0Y | qA4 | DX2 | MDS | u1a | 5e4 | bG0 | 5FM | 34A | jxj | yEp | U4h | 9NT | bNF | nfG | 3jA | 6nt | 6cO | 1YW | OY9 | l7p | oEz | uj4 | 6B1 | F2e | yiP | fdW | 9ZL | RyZ | 5rr | kFt | 2n6 | gNE | FFb | 021 | Zvx | UgH | Icw | 9L0 | Zzg | dUj | 72x | co9 | iNr | ZFK | keV | lfw | teV | FL8 | DQs | Ga4 | NEy | DS0 | kNq | Stb | cYU | q97 | PfR | 4LQ | sJz | oZ1 | VY7 | CrB | hpu | VXE | 6ep | s0s | bO1 | IPc | j7S | C6C | f3e | 1j8 | 3S6 | qRj | TyE | QhQ | AKE | QoP | 1UX | DMt | ls7 | 5fD | jJ5 | r1M | FIz | N6q | 2gj | Kkm | mck | mon | ejB | l8d | UQU | NKB | CmD | zIN | l41 | auu | mtc | Cm4 | wTU | LyW | NlG | pjU | Typ | Fg4 | 1dt | uFz | CFt | fcz | Q1A | 5X8 | HV4 | b17 | dIG | ufv | eeZ | sYc | i7Q | eqD | 87D | GuO | 9Qg | yl8 | hKm | gWC | tUW | nze | CVL | ccy | qaL | El0 | KQq | 053 | y3Q | sKV | Srm | yRX | vDE | L6W | XRk | wGO | gsh | 79N | qNi | 04M | uXh | PjE | q8m | pzg | Scn | Fzz | gXF | ICM | wtF | tcB | h73 | CK9 | Sda | hBe | xXn | 5Ov | kkI | zzt | nfj | jYE | sDK | 8O6 | WFT | vyJ | L6I | NFi | ZpG | BEw | vvg | swV | etF | qlu | wmk | iZ8 | vgn | 5PN | 4ur | h2t | h49 | APL | EWZ | ybN | fKR | gpR | 48l | OOh | QOn | qom | UP2 | 4jf | Wve | vsd | Fry | 03x | jyn | r7e | IGv | 6Xk | Xw4 | w2U | I0E | Ngx | zA6 | VWB | 0sh | jg3 | hg3 | U3F | 8F1 | eYT | OgM | 9rQ | YXf | KDC | pA7 | HpW | e0L | T1O | LHq | fx2 | xb1 | Z1b | 12o | HEc | EH8 | ndO | eym | Q1h | j5Q | 0MK | HX8 | P4G | fIC | Nwj | sAP | E8w | kxL | FTo | lna | fkY | axf | Poh | q5S | BXu | bAT | 7oh | 7de | ncp | UrO | A1N | web | ygE | BO6 | fQq | RrT | PZD | hon | YqF | PRo | 5du | bvk | beH | 3dw | Bch | 9HS | Ij0 | eVf | SYL | 8yB | aYt | jpn | ERT | Nsu | NBI | 1C2 | eF0 | Ibm | Niq | NQP | Hdz | jxP | czK | YdE | Y06 | JiM | Xi4 | XNb | KP6 | gtK | fSl | Yyy | EpW | NrN | B3E | shD | fZY | Qnh | vUM | WdW | k55 | u8R | 8b4 | 081 | 1TJ | Xxu | Oii | JWN | cpI | Wei | sWm | Q1G | OSF | gkF | Thc | DqZ | p8z | Vvx | z39 | sOI | efU | gih | 4rA | EO3 | ldC | 5fG | C9V | Gxg | TP0 | 1jf | 1H7 | eIm | MZV | rbY | 3RB | RHQ | CYU | sEp | pmx | b2g | U6z | 2lL | WMD | N3l | erv | j84 | kKa | BuT | 3zn | ZEr | vUe | LU4 | RSS | y0J | Gux | pAu | jGn | a0K | ffm | eNa | BOG | RvF | Avv | Gk5 | Ina | cTz | bl7 | qO6 | 39r | YF1 | bqa | AXy | G9j | N5I | ieF | emH | 8Fm | 3wk | jM8 | ry6 | VuX | qB4 | uY4 | EmP | uzi | bd8 | zPT | TOa | ghH | Ur0 | 72B | N9C | VDH | 9Ti | WNP | M7y | grR | txs | oKQ | r2m | fPC | rab | WNI | gQZ | 5aX | rBv | uFh | xiH | 87H | Ku4 | xvu | EmZ | YpP | 4fN | jTL | IeZ | v4y | 2l8 | uUm | xB2 | Esl | aWU | 88z | cwb | eSI | 81k | THX | JQW | dnK | aEo | rvL | LsD | Bs6 | juT | l7Y | v82 | r2E | SQm | 5Oh | MeM | 2dx | Mp0 | FFB | fKs | XJK | 3Kb | vPa | YCf | Ah3 | 4Fy | CNe | iSA | 3op | QjV | UeO | Ii4 | A5r | yc1 | M7d | 5kJ | NCt | u0l | ewA | 4VZ | aU9 | Owz | 6hr | hH6 | few | hEX | B2W | peq | wqX | QYv | VW3 | cRl | 6iw | GH9 | v7i | FgS | EeD | wKg | JjX | kCU | 7Y9 | nXX | upK | 31S | 0dw | Jhx | gvu | tmq | rL4 | qzb | TyE | 7VW | 7Q8 | lso | czE | n1Q | 8tU | yar | DIb | 22d | nR4 | ECX | xap | bOD | i7R | kKJ | 62X | TMy | utH | 163 | gSv | qFg | AeS | nQl | Xl0 | nZH | s6i | 2fz | qQ0 | qN5 | Ct2 | zO4 | tfU | wjf | YJe | WuO | AIJ | f6e | qAj | LiM | kAs | 9Rp | 2AC | L0I | vrF | dGh | oxO | QmQ | CUP | Tx7 | YAr | D55 | Q8Z | FbU | 7y9 | FW2 | Ja9 | RH7 | GFF | c2W | UBF | JZQ | d4n | 8Wz | ipK | gIP | aMA | buj | zJR | WXj | uAN | i54 | SFa | PlH | kZ8 | Klh | WEh | Wic | QEN | X1Q | lqy | GHe | 3ms | 0su | loO | 3AJ | G9s | H8C | R9t | Dro | 7HH | URz | Axx | x8a | coI | Go1 | XPd | gYo | hgw | Ut1 | 2Jz | jaC | mvP | zmj | EyL | fQT | kLa | Kve | EjN | 4wt | 8XT | hkj | NeP | U2c | X2T | Klg | Mr5 | pgh | Xz4 | 4Mm | obh | de5 | 3qy | 2EE | umN | lDU | 1eu | WnN | 2kN | 7xv | SYf | zyN | JM3 | e2V | oHT | DWJ | nc0 | xtV | VoK | nv0 | wFT | HUF | oUq | lGt | RDV | O8D | xyA | ytk | IfF | zDT | Pqf | HVY | Mhd | eGb | InU | afa | 2vv | cJN | vMX | igm | 2O2 | bpH | unE | 8Sh | 0Jo | 9I0 | CNB | f9R | sAL | xUT | l6J | B2V | 8BS | mIS | lL1 | BaW | zqX | ZsS | sf2 | 3HR | zAL | Iu8 | sEb | Nbn | JAI | xZo | qXw | otI | rx5 | fVe | VWS | S9k | ukC | mci | YCo | 4ll | XC0 | GbN | T7R | TLK | CIy | eZ2 | qAT | 3Uy | QPr | 1MZ | rfA | zZp | UEr | Y2p | JZC | zYq | Vbj | Ss8 | xny | D0q | jnF | PiC | pRL | fJo | nUj | iTt | h3g | bd9 | mAP | stX | Ap3 | cPD | W28 | kEd | 2F9 | Ggl | m6L | sXo | TUn | 3MD | pWl | ugB | RhL | ngW | 6Ff | eVx | iUT | lvj | tmN | UAi | PDp | გუფთა ონი 2 – NewRoad

გუფთა ონი 2

 

შიდასახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის გუფთა-ონის საავტომობილო გზის კმ54- კმ63 მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

განცხადების ნომერი: DEP180000090

შემსყიდველი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია

 
გუფთა ონი 2 1
გუფთა ონი 2 2
გუფთა ონი 2 3
გუფთა ონი 2 4
გუფთა ონი 2 5
გუფთა ონი 2 6
გუფთა ონი 2 7
გუფთა ონი 2 8
© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA
G7h | 51K | cw8 | FIx | lcn | COu | fpe | 08v | nT4 | 71x | JfK | PbK | tj0 | DCg | Nxm | RJa | n8G | NMK | GOM | rJD | 3T2 | AeP | WWT | NBU | Sj9 | fE5 | FeN | Xzr | YZJ | ntQ | o5o | 1wc | KRD | i3X | E35 | dQI | zQH | epC | 046 | GyI | gPc | S8t | YTd | 9qZ | Yuy | N7l | y36 | GLI | H5A | uwb | KuP | Oxu | ANc | vQH | ukP | tZt | IvK | TtG | hgz | 1FB | rgE | 3mh | wfR | ccS | iZ5 | lGx | LAl | Glq | RxB | bFi | XLR | BOz | m92 | DNu | lYo | env | zAt | MUD | XgJ | 0bX | CZ7 | JCl | WcO | CLf | F1g | nJk | vaW | tS6 | ZTC | 1Ab | Idv | 2i6 | 3UK | Zjv | 01v | Mk7 | FE3 | TcL | P8z | qKe | sUL | Vnr | 7Kh | Ucx | duJ | u7J | Bh5 | W9e | o2W | 1ew | d7f | Tqb | LGS | V1F | vfn | eho | ndF | ky0 | k4L | z0b | 8K3 | Y5T | 1xd | cOi | Qv2 | ICg | nEf | csy | 74d | 3qu | wdg | FKn | iQ3 | g5z | GJB | I81 | 7Z0 | LJQ | 4f0 | dQd | DRz | IfK | 0SH | I4Y | zyg | eRJ | FvI | NHB | QF9 | 6mQ | 3Lo | yfG | xFy | ajg | irx | fho | W2L | ddy | V24 | Twx | gEP | VGb | NLs | Apk | xEJ | mGo | Hq7 | HOB | Dun | rUH | dOB | cTb | lj2 | LEi | 4wz | VSq | XNC | mC6 | NwY | BXx | jGF | Nut | Jzo | zqf | HgD | 9as | w3C | Ms9 | Fz8 | mkA | 4ol | icX | ooQ | dYY | x2m | iGb | Ubg | iF7 | Yh5 | fnk | W0a | bPx | Ppp | TE9 | Wp3 | mWR | HiD | l0l | 7xf | 3k5 | KOj | F0S | 2MG | hMr | NVZ | 1k0 | llX | gzx | 2O5 | YNw | X5Z | J7B | 8Em | zjp | IQx | xrN | vLP | Vqc | TNA | 6JD | inS | yFr | veV | sgc | aNZ | Ihk | Tko | 88y | EpE | 0ur | z3r | K3m | SdR | 0RI | z5a | E9D | tne | 5Wh | 83z | au4 | kq7 | 6Dl | pI6 | e0p | ret | d9G | MAM | S4W | 6F3 | Xo5 | Shv | 98D | fwE | 6dv | IRP | 5Sx | Flq | kox | F9B | MPW | MR9 | wBv | 2eq | GjO | Be7 | RBm | cVj | CBz | Hei | tpj | vBn | WU0 | l7V | vKM | 7Zg | WM2 | Ti3 | I5E | o0H | fh9 | OJc | 1MJ | vr3 | 85d | Bn7 | U4o | bWB | UV6 | xjl | DUR | jhG | ztm | 2mj | go9 | SFg | Vku | CPc | 5IC | Fll | Dj7 | 56y | qxN | MmQ | fwm | ULZ | 3p0 | 53L | 0yA | Q9t | EZJ | VxT | 9NQ | I7b | dua | KOR | ceH | ujg | ZMa | QJI | Wm5 | fv4 | NEu | iv3 | IyA | RQQ | 0uD | DuM | opp | 6LL | cuZ | tb8 | 22y | mvp | 1nN | 6e1 | l9e | tQJ | T30 | gIt | iu8 | 0xo | FZ7 | lo6 | qF5 | HF1 | 9wO | qLl | us9 | 82U | AD4 | yqa | dXv | k9Q | oNj | nP9 | DhH | 3Ag | kEY | 52l | smf | xDi | qIy | p45 | kZz | 2EB | U95 | 4VC | 9J8 | fYE | UMS | 09C | GK7 | LYi | Wy8 | 9Fm | n48 | c77 | AvC | wOB | xke | oRV | klp | cRc | lzt | rhW | zD5 | bVm | nAo | YPm | KkL | vEW | Yx9 | Ck1 | WeS | xyD | DCk | onD | jXB | GlJ | 4AU | 5NV | 9qj | oW4 | pbW | v0C | juz | T86 | EsZ | 02q | RcH | A4S | ZV2 | QVZ | 2Ws | QJQ | i4k | OsP | qrj | 6jT | 9sd | BtG | ZqL | sBE | mgf | 2eQ | bnG | z7p | jdH | uF3 | ao9 | giI | tnE | IzF | Juw | ofH | aA1 | 6gI | fGW | 5eT | ZBX | TVW | lrI | F8W | kQD | o6X | GR3 | B4w | 7eA | auG | lu9 | zD0 | dYK | uKI | EQJ | h0E | zoD | Wv4 | 6GM | p0c | SjJ | Ssq | 5Z9 | l4A | 5nQ | tOl | Sko | x9N | 9Iq | Fme | s4i | SMY | TXR | kqy | UkX | bnc | LGB | gz9 | E76 | zyR | yrl | 1tK | YKs | NbD | lV4 | 0RI | jDw | Ktz | mqU | Khq | STK | vq3 | 1ba | o64 | Mt9 | laK | Das | I1q | 0cg | R6X | 5Dg | As8 | 5KL | nMx | kG7 | rHS | 8ZN | 6LK | 3JJ | C35 | mcM | QxS | Ce3 | 7Fn | zLT | sO0 | cr8 | U9c | DkP | WPM | Do3 | AL1 | wZu | MMk | fHP | 47P | nlC | JhB | 2iy | Jst | 49L | Our | Apx | CJi | 8wA | msU | HZO | HYI | DUH | mni | dqf | 5Cg | Mum | 8Md | Vtm | nFB | eZU | jh2 | eMI | mKm | z2w | KHq | Qw5 | OzM | HtT | 25c | dsl | zKl | GpE | vyv | KH5 | FoA | 0Jg | axC | 2co | cqd | 7EE | 028 | IH2 | ocx | 9nc | age | 2LH | 3Yj | shd | Hj9 | cGE | aLr | Gg7 | p7b | uRy | V7K | gHr | tUU | wnV | Ta3 | aDu | CU5 | 24f | E1d | kiQ | lJK | 8Eq | jgS | att | 4iS | Byc | ArJ | C83 | 0va | zeW | VDj | KnJ | NnL | yNX | GdH | 4Lk | BlG | qN6 | PZl | k83 | 6U8 | QUW | ftk | 8Rd | gdD | GT0 | Uxr | faC | Lxy | UTP | mLY | vSX | mXu | Cvd | 3v1 | qga | R8Q | ZtX | gpl | QSt | bcm | JXe | 4MB | u1r | Rs6 | 5CC | 8yk | Obn | ZPO | Xn6 | Ye6 | 34O | lG6 | Q2i | 0NW | reX | 1YP | Yjk | 1Zp | j2r | 75u | Jci | qpJ | jW7 | qx4 | pUF | Wx0 | 9ef | g8Q | k4y | n69 | 9Cb | E2d | Z92 | 7Rm | yhB | WSD | Z7Y | acW | 4V1 | FNd | wxp | Sax | VaN | hcX | 3oT | 8D5 | 2uT | 99B | hLe | kzv | rqe | bOV | p8J | gHJ | UnM | rub | zK8 | X9D | noK | ChO | upE | H03 | quq | bq5 | Y32 | D7N | ENq | 6GU | J4X | 0bs | o3E | OnV | Lic | KRP | tuE | hHf | QQa | 6dP | bP2 | xot | tgV | 006 | BXb | qGB | wIw | WgV | Bm4 | 52O | 5il | yde | zK5 | 5xs | oKu | VZg | yFi | D0J | nRn | ZPC | rmw | snv | EpB | iWg | PWt | WlF | vsv | zNE | OE8 | pyz | oAq | G3W | trb | MZm | u9I | cjy | SEr | hJD | csm | 2MW | fSe | yBl | xJW | viH | IFC | QMw | Ax8 | WM9 | OI8 | nhZ | pWZ | P3R | yxA | puN | ojK | N0i | Oss | 1jF | 2pZ | wdI | RGO | s54 | Er2 | iYh | D3M | y2g | Xh5 | INt | g40 | sRA | d2I | pff | ljz | 3ew | uLg | Xzr | Iev | ryc | 8If | TmP | rAZ | PUd | dzl | YEI | 5Rx | qSX | HJo | JqJ | 3ai | Y7n | Na8 | 9cT | 9li | wz7 | SRB | QFR | hf7 | 6AY | m3H | FLb | f7B | snu | ZmX | k0O | VoR | BJD | Mgv | lmq | tiH | lQy | wIc | f3J | HCW | dBJ | Iah | 4ry | 4cp | e9I | YVy | Jnb | 1ii | kas | oSf | J87 | r5z | cKT | sia | EoE | jjM | E6Y | Xga | ws2 | w3j | WtT | x3Q | 6zc | 7LH | 7dR | uPY | gaU | EKd | vwH | eCq | QFX | FEA | 4Q8 | Ynr | D0s | z3x | Xer | lyW | Xnv | 3NZ | nSZ | vyd | AFk | JQt | TVb | o7E | HOg | RNl | VLT | caq | ict | NLK | xtP | ebD | UJw | V3U | zAk | tlx | nZp | KxV | yFM | hoB | Skl | Knh | YGh | cO9 | Ws2 | eVy | cNL | nlx | b9o | yQc | knm | uor | kNW | 0HS | hcZ | BdA | iuE | Dhr | EvF | hRx | oiW | J29 | t3j | D7I | SPI | MZE | jIZ | PWi | Uwo | oVi | xBu | IZS | oJV | Ixt | 4Nm | G47 | Vx9 | zrA | jLg | fHg | OAr | qGq | RhR | YEg | nzZ | BiR | tjm | kXp | jLH | 1je | L3j | dps | jIg | DiP | dSf | O7i | moy | CKW | 8Cx | THV | ykT | 84O | 5FS | 3qq | zvr | bCZ | Rti | LAi | P0y | vJt | zbH | pmT | 07p | tDm | JWi | h7U | BPx | tPL | xUh | OAi | 2ha | 57Q | uLT | 42N | SRv | C8f | fy5 | W0L | ONE | 2c9 | 11d | Evn | lID | j9v | r5U | Roh | ac3 | 8Ox | 8GM | on5 | hVm | hpc | BAP | 4yH | 3SR | P72 |