ქუთაისი ხონი სამტრედია კმ17-34

ს-12 ქუთაისი ხონი სამტრედია კმ 17 34 მონაკვეთებში დაზიანებული საფარის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

 
ქუთაისი ხონი სამტრედია კმ 17 34 1
ქუთაისი ხონი სამტრედია კმ 17 34 2
ქუთაისი ხონი სამტრედია კმ 17 34 3
ქუთაისი ხონი სამტრედია კმ 17 34 4
ქუთაისი ხონი სამტრედია კმ 17 34 5
ქუთაისი ხონი სამტრედია კმ 17 34 6

© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA