სენაკი ფოთი სარფი კმ 61 63

ს-12 სენაკი ფოთი სარფი კმ 61 63 მონაკვეთებში დაზიანებული საფარის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

 
სენაკი ფოთი სარფი კმ 61 63 1
სენაკი ფოთი სარფი კმ 61 63 2
სენაკი ფოთი სარფი კმ 61 63 3
სენაკი ფოთი სარფი კმ 61 63 4

© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA