სენაკი ფოთი სარფი კმ 79 80

ს-12 სენაკი ფოთი სარფი კმ 79 80 მონაკვეთებში დაზიანებული საფარის პერიოდული შეკეთების სამუშაოები

 
სენაკი ფოთი სარფი კმ 79 80 1
სენაკი ფოთი სარფი კმ 79 80 2
სენაკი ფოთი სარფი კმ 79 80 3
სენაკი ფოთი სარფი კმ 79 80 4
სენაკი ფოთი სარფი კმ 79 80 5
სენაკი ფოთი სარფი კმ 79 80 6

© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA