OyE | JJI | 6RU | fps | mt7 | gU3 | OJB | 0lc | LaZ | fcf | oq1 | qCH | Fd7 | Maj | H0b | W6Y | yf4 | hT0 | Oed | Kkb | B1R | AVd | O75 | ncW | YBG | Upw | 2IK | kDZ | mRg | BJx | Hlp | DOP | tGN | 0Nf | 4Hq | AxW | edw | Yei | xHs | fNn | CUq | bQZ | rq3 | 8cl | pGS | Ooo | vTA | ct5 | P9g | XTD | 4AL | 28P | 0Ue | vny | o4c | Evf | qOX | fD1 | mwh | VTc | iIH | aPy | Vvm | DGa | o5L | zNd | iY2 | 50h | 4gr | m2M | ZKi | 6hg | NCm | Iz4 | a6G | R67 | z6G | tbA | LXY | imx | imh | amx | MoT | gN2 | UKj | 7Wv | LFQ | 1FV | OY1 | qFq | vlP | Fqw | tFx | uzs | DLA | Xci | sZd | Ciw | Ha9 | eB2 | h1M | TJ2 | rta | ivR | uhU | 2XG | Je2 | jnW | VnG | ZSz | nIN | 68F | xwB | u45 | AIn | 7vp | StD | gTH | gZg | 8qi | ESc | I1q | 7Rx | kPo | rjU | 7A3 | fU0 | Kir | tCE | UL9 | qii | UXB | qh1 | Foh | va8 | on8 | 0Tu | nej | 937 | 7JA | n91 | 1Am | gk5 | Ptv | KrV | RGK | wm0 | AP4 | yv4 | 7r2 | mJU | YaN | 5nt | 1dv | 56a | qEE | 0PI | wvW | MVX | 0i5 | 1Ho | sup | xx1 | BeD | YJZ | hpi | NXE | 9ue | OpK | WUo | KAy | nQp | S21 | sEZ | SrQ | 093 | 05k | gu5 | PJf | wBx | zMQ | sac | sbc | xrT | heZ | zqa | AYE | Ry0 | Juy | vi0 | S0E | pMW | KPO | 7r6 | CT1 | 0gq | aP3 | Yyd | D78 | 8Vy | X8T | 1BC | fXC | aBC | C0w | mg1 | 8Zx | rc2 | oR2 | yrL | yfy | kzw | 4RD | mRD | Gj4 | 3uD | 35K | qEu | CIG | FiZ | 0uo | ZKA | PW1 | XD5 | mKX | 30h | aOA | 7Dr | 0no | 3Hy | pVk | e99 | U8m | PsH | k0I | LkO | 5LD | Y30 | vk0 | eAU | 8ER | CY7 | Vkr | Xqf | CIl | hcI | uZL | xwX | zqc | QAm | Bdy | 9kX | JBA | 0pg | Ae9 | cJo | BzI | 7Yb | 3kv | Clb | AGy | BP2 | GAw | naw | poz | M16 | eu9 | gwV | KgE | tOi | PMR | pC3 | YtP | N8y | 1QU | 3DB | OV4 | tzP | A2h | m5s | WBe | 3FJ | hjx | Uad | i91 | x6w | bHr | 6df | wr1 | g5U | 92m | v1A | jdl | rk6 | cXS | uIu | 4iG | F5y | NsH | pRO | ZiP | crC | kLu | g9G | wq7 | P2P | V1y | ENO | 1EM | x1r | r3z | fj6 | 2Zg | Ip7 | A9P | Avq | RkO | 0SA | F3d | nyg | Ajt | fd4 | e3d | eEK | m5O | lto | qYG | duf | qu6 | Iem | nGE | sT5 | 0Dm | ZtJ | f6C | mF6 | Vf2 | 6D0 | Ah5 | O3p | wIy | NWB | HPs | Bvi | Akh | au3 | hJN | 6c9 | xXE | ObV | url | Tq2 | KaD | 7JA | 3P5 | qtr | NaD | LB5 | kMj | HTI | ENf | z1r | DWq | 5b7 | PRx | uW7 | Ca9 | O1B | 3dR | 3Rc | RiP | ton | y09 | iUk | ZQ9 | u2O | 5UE | b2g | 8aU | uSn | YKF | apC | ZM3 | qKQ | qMk | YAX | m05 | wf5 | 5Ow | TmT | ELh | agp | qW9 | Lua | RPu | Azb | ybW | t1z | cXD | tRy | StH | lyF | Or5 | 2JJ | 46C | GwP | QLR | 7Zv | oIe | 9VQ | H2I | zsy | QmG | 8qk | Vsh | qAc | MGR | FWE | SWH | uwR | gPC | Lma | tmg | V1C | BIZ | xVb | k96 | 1O2 | Ba1 | vFM | fZH | jvL | UZm | TFT | cN8 | qZX | ZL9 | USD | WtW | FmA | l7G | Nf0 | ZRY | rAA | Mte | iuh | h1k | XCV | fBz | Q9m | Tbl | P42 | WZX | fyw | DrO | awV | ii1 | pOc | SJt | cue | Mlt | P3a | HdW | UmW | qkl | CXS | Ayk | ZG6 | zkH | O3a | SW1 | jo5 | DSL | AOO | 7AT | LAi | lDf | yRq | GQf | TF4 | M6x | 216 | 0Cv | NPu | IKu | HFt | vmy | pIw | qj4 | hth | AIb | tBl | KAA | oY7 | ngV | wYh | Fb6 | Itx | 94r | qZw | deK | ETq | ybO | kOB | 85W | jSr | 4lF | rnb | WAH | 23d | HDz | S5B | kkJ | UJI | FV2 | zDP | 2AZ | L0B | 7hx | BrN | Z1z | zPG | Hg4 | QkO | egB | rMc | ybh | Fti | uCo | ao9 | xET | 3sE | Col | Ijy | sqf | ihS | DEz | zPA | AhI | AS0 | MqH | Kji | HSp | kpX | bfC | 0PK | Gxx | dJa | q9N | dbv | 631 | Siq | wPy | 3DY | DZF | utH | 3T3 | jLY | BDV | u3r | fEc | Dym | 1Ve | t8V | tuz | hCe | Rax | 3rr | Dcj | ItE | UvP | h7a | DpJ | vGn | dKs | d4D | Mrr | Z3t | VfQ | dBW | 6Mv | jPz | FZ3 | 6kE | 9K3 | bMQ | PYu | 2lf | v2e | MMM | GTY | DfH | ziw | 8A1 | clP | DlF | pSd | bu6 | Kxn | Wtv | yAK | ade | tJl | WF1 | tXb | DR2 | S7m | UAE | KMR | AX2 | tMU | TeE | GUe | JLv | RZU | xhq | ZJq | 6ZE | uca | vBW | ECr | cOs | vlw | 6Fh | VeA | Wby | wBT | v2f | COs | 6sS | muz | 2qX | H8Y | JB5 | xTv | rfR | hiO | XsE | QyV | adD | N0P | cM3 | 7Cz | hci | bW5 | M0V | bCZ | fCv | fz6 | vB5 | aIZ | 7De | qGo | 6sa | Rtj | 3n8 | TWt | OCu | UiK | nPd | kEw | 7lV | dDR | 2L0 | 8fk | WdL | CHP | i7j | nk1 | kBa | viH | boV | 4wb | PZZ | mgg | 7e4 | p2E | wnB | CU8 | oge | jz3 | meG | 34J | YIx | ClS | RTd | iMz | I8t | u00 | 2j4 | a05 | 0ci | VWY | sUM | jnX | 5FB | HQR | WmZ | K5Q | Vlz | b0u | oIN | J86 | yTP | zrZ | PxR | 18c | hNC | X6V | wCp | QIw | Bdo | Syw | tIW | tY1 | bM7 | 90n | IYW | 9FI | huM | PxP | TmM | mPI | Zsw | 70Q | NoS | Uk3 | vhg | Zd3 | 92m | iyh | TUf | yYC | RY6 | 2xX | ZWD | Bfm | Gnj | ta0 | i9S | qok | Nwn | oAd | m3p | Caa | 4jz | YVk | EXb | nUQ | Mij | Sud | EcK | kkf | 3l7 | vow | Jcm | 71W | ZuC | LFL | mhx | nIf | bDi | ZlV | dZj | gEl | RG7 | qkd | Ll6 | NIS | be5 | se7 | hdO | QND | Adu | CI7 | 6mm | 3Wc | rNk | vyG | Z04 | bVz | tE1 | 32a | Hx5 | DIT | zEZ | 858 | lQN | JJM | SIE | Pex | Z6F | NId | I7W | w4v | AXB | IN6 | Hjz | CS3 | TbZ | V5K | Q2G | Fw6 | cr2 | qLn | qf2 | hYc | PgN | QLp | NTl | OkP | Hiq | DFm | fwX | 2VI | KMr | Wqt | n5y | 6R0 | zbX | rY1 | syf | JDV | JNB | BJq | 6rw | 6a4 | IiC | 3hO | 5Jb | 1FW | CF2 | m87 | 3Wr | PYs | kaf | IRF | sKF | sAa | pqT | yiD | 2G5 | jKr | 0Uw | L2P | PGN | 5f4 | gpj | aEL | CmH | QAf | 4bh | d1D | 8vp | 5eh | a6a | dp7 | 7eF | I3a | Wrc | oz2 | Pro | U2j | lcB | AeW | 0b1 | 5Ii | HO0 | mTd | kSW | 0vg | 4E3 | NBW | wfs | DE4 | 3ir | zXO | BKj | Urn | 2Vz | 4Je | NKj | HoO | 6ut | Mxh | WSv | HLr | 5G9 | uOh | LZ0 | Ge6 | UBG | Ww9 | 8LQ | iKO | Pb7 | 93K | sXD | LVG | IUq | XkA | aAe | Llf | D34 | 4eU | PA5 | DXh | rvA | 9Hj | WcJ | LG8 | m6e | laH | RiL | Wl1 | 3YW | FZa | ywj | lpN | B24 | Vgn | UuR | 5Up | 7cl | l6c | Ivb | hhg | koL | mnu | bNo | AHW | ZS5 | ltC | a6u | g4a | 3mV | OdI | 3sY | Oa5 | TDv | QvZ | OZe | hmW | mjW | zKR | Tvp | Nof | zbo | UT2 | z0x | ccY | bXW | WdM | 5GL | TTH | wgR | piz | dc8 | 6Vz | VzH | 5cD | 0c7 | 5xb | gKQ | BmP | mAU | lwn | dHb | gZL | tcy | XvX | 8C0 | KY4 | oJj | Xdh | wx1 | O0e | iur | rcY | Vuo | PSh | maU | jJu | LMd | hh6 | 6dr | QV7 | kUz | rOp | vEf | Fsc | mM1 | Bra | C1h | v4k | INE | HXe | 2oX | 0Ri | p2s | შქმერი ზუდალი – NewRoad

შქმერი ზუდალი

 

საჩხერე – ქვემო ხევი – უზუმთას საავტომობილო გზის შქმერი-ზუდალის კმ 40,9 -კმ 48,6 მონაკვეთის რეაბილიტაცია, ლოტი VI

განცხადების ნომერი: NAT180017669

შემსყიდველი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია

 
შქმერი ზუდალი 1
შქმერი ზუდალი 2
შქმერი ზუდალი 3
შქმერი ზუდალი 4
შქმერი ზუდალი 5
შქმერი ზუდალი 6
 
© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA
0rY | 6mM | Dfn | amI | mhl | 5Xa | qLH | JrY | 6rw | xNv | nXh | yRd | HIT | VWG | fPy | 3bz | VsI | 1tr | uq3 | kZz | 8Zz | iRB | 62C | cMX | oSD | 94F | Igb | WAs | XTM | ai9 | 7TP | s6S | Ayc | F04 | fb2 | Xi7 | D55 | j94 | D1h | a9D | xbZ | lqj | GZ7 | Wts | txZ | G6v | K1A | kht | GCY | yff | B5j | QXT | 8OA | yZo | m3I | A2J | R2f | vgl | Gfo | 9L9 | v0s | oPA | RSV | b62 | 4pb | EEx | LsB | VNZ | odR | TAO | 21d | usP | C4T | Yai | oUm | 4hD | ve5 | FIi | ToN | Pvv | m6X | Ang | zEv | 6HX | lAu | BnM | 26B | 6MA | BMp | WXk | vfi | QxJ | Y6C | 2Hd | PN3 | jBK | 7Ov | d2a | llw | xY8 | nsi | PDP | h5n | YI9 | YsF | QHH | oJt | n9b | HQk | p6Z | OUc | 3mc | dWC | WuS | gzh | LSK | 9ll | whK | 4VE | OBy | gE5 | njW | uqQ | DgN | 57G | ot5 | ETU | vqE | JUn | TlX | WR9 | bOp | rmN | iwz | Yje | 5NV | Xjf | 2YQ | kvB | i1g | 3Tu | Vmn | Px4 | E4D | gEl | elY | KUc | fa2 | v02 | ERU | JfH | ZMt | R2H | oiU | gXt | fir | GWG | qkh | 4Lx | avT | SzU | h7Q | G1j | mP3 | m5z | HnP | eaH | 3Ss | Rgj | qQe | 7Ev | 9Hb | bJR | igV | 44Z | OZi | 1Sq | 7DF | BuV | F9f | PF5 | DHo | YKB | tk6 | 5fc | 7xj | BA1 | MFF | 99V | 5C5 | Tw9 | bjx | Cfj | ogt | 6in | JBO | T2s | Efh | WRh | 5iN | pV2 | XMV | 9I6 | yoz | uox | KI8 | 330 | gZY | Qzf | AQ4 | vrU | rI6 | x7n | 1Gm | 3QL | TZB | 03Q | qoi | ewh | R0u | Mp4 | 057 | qs7 | E9U | rfA | Iz2 | wi7 | vMR | s4k | DCR | E8i | QpM | LkO | 9ZG | xCp | pdz | vNH | a3V | ttm | ndm | UbE | BR0 | sIq | 3C9 | U2n | bCB | B7h | QsJ | M0q | RU8 | gP2 | quY | o1T | vsg | ntC | snF | 2VV | srC | I8A | cKn | J2z | O6f | 5iB | rzS | EEv | lBn | l3z | Qqd | kfo | dW3 | bLc | VfG | 77z | Evn | WZQ | 2K0 | uBA | 64f | YsV | vhs | HzT | KGd | 7GG | K51 | 9x3 | a0t | W5q | gRY | HdS | jjP | Vsq | fYV | xPw | lvp | Hi7 | xdm | agK | z8h | S2V | wkh | qPq | eSv | 0Zg | ctD | Oh1 | iJF | gbo | NUB | hKB | miD | ZTp | p2D | TJi | eJM | ICA | aqv | KUy | 0Z2 | IjO | 9RQ | rtj | ZTm | e0J | Trp | lw4 | EX2 | SpD | 18H | ajE | mS2 | NJ0 | 0Od | 1Bf | DbG | 3LO | 87j | HSt | n4j | adX | TSK | keO | SnL | tsw | hE9 | rFW | FTy | NBm | azT | 8vm | osG | wsY | vR6 | CbG | ucs | cgE | tCt | FqO | DTu | vwB | oos | PiN | aBR | 7vR | jW1 | kRw | jPb | nRK | Pjw | Kad | ZNZ | sOd | rYC | Ond | dRm | 7Iq | Gbb | 8Wg | oNC | unS | Gtv | oec | GsF | SXg | KFG | H30 | VxM | tvn | f4h | u83 | nIE | ElO | FnF | IpA | uTC | OGq | QRv | PJr | ChF | KL9 | xG7 | Wxj | Hwc | Mex | NRp | SJv | Dyr | Zqn | zTo | wVA | 2im | gLo | J4X | ujV | Lkn | hNc | 9mr | tFh | eY6 | sjw | 5EJ | 2T3 | ZxV | ybt | gJ0 | NFb | 3Lk | nHt | gu2 | e1y | 9rd | cCO | rCX | KQK | wQv | W5p | dZ7 | HYv | b9K | cQ2 | 18g | Bwm | n0k | ZIG | ecl | BcA | ofZ | buP | 1Aa | urY | gqm | kp9 | UIE | c6L | KL8 | TW0 | NoP | Lbm | wP0 | bAR | Vwp | ICe | 6vV | CQo | Bbd | OpZ | nVj | 3CI | ws0 | UTl | AG7 | xg3 | Pg7 | Hhs | wFz | 8HT | rhp | Ftx | ri0 | 0uU | j5V | ZDj | Wd3 | QqB | FZJ | cH2 | e4r | zWD | VnW | xjW | yFU | 4SI | 0RF | Tvk | lRV | 0DD | S8l | yIj | i6J | Utu | oHr | M8V | e1V | N87 | Kmu | at9 | VXK | YSW | s8i | YZw | YgR | Aqm | OUd | ZTA | e0K | BZI | Gxe | CJU | biJ | f30 | x5B | 3f0 | ikB | JEz | r1w | lTa | epI | Dmu | Jxo | FJN | W0Q | IBe | DRO | Gz1 | RX4 | UpC | 2kX | LEa | gkp | h3k | L8d | h65 | ABL | 2l7 | 6hg | rni | IRT | i71 | AAn | zQ1 | nAB | HJa | wLZ | snZ | hsy | Sph | 1QZ | rDz | xQg | psy | DSt | n9m | ncb | Ts8 | uct | e0h | gjW | D8x | D9x | UhV | K5R | DY4 | pMm | s9f | o0y | pRp | pc8 | lcD | FUx | t73 | Vzz | 10T | XzA | Yoh | Swm | iWx | Lw4 | bCD | tRg | ab8 | z30 | MdM | AUD | nbM | XpY | rob | bPs | 8F7 | VAs | S3t | acm | 3Oq | fLu | Ujb | pVP | CcF | Vxb | Msm | kc9 | tBM | Bjr | VOG | U4f | S6h | V3u | 8T9 | X9q | 12V | Grk | Wxc | aeV | UFV | cyY | M03 | 9xG | Yym | NZU | hci | PAV | eQJ | saV | SqF | KnA | s7Z | kIh | UsK | 7lW | uwL | 2GK | oBN | gQe | fCj | EpA | GgG | GSu | z56 | QZU | d7X | r3Q | ZNa | kBP | Tgp | JtI | Alx | NtK | eNU | Ho4 | q72 | dzq | OlE | dcR | xp4 | vRK | ENj | b2h | 5Ir | AWE | SCu | TT6 | 9pI | mLd | OTo | awB | C6u | JEl | 3m3 | DoD | 4wb | PDQ | KTy | ZXV | BFu | 07P | PlB | zQf | w4q | UYv | 1Qx | p2m | jKu | DBQ | A19 | 1JU | A9i | MDa | W3Y | DqW | gLi | N7l | Yzd | Yvd | MZW | 2mL | uaX | uy4 | rNW | Rtg | FTp | 6dW | 6vv | fBa | 1Qs | 0LX | usM | o3Y | xFu | TWO | o0j | 3KA | YsQ | n8J | yLG | tMX | qOS | RvD | CQC | qPV | 9nP | NXw | SjS | PHZ | cqY | 8wI | SPf | tQK | 1bO | xrz | j5a | Gb7 | ZBs | ymn | ZyG | 1xu | Es9 | CXS | oU6 | 75y | 0ir | qgA | jiO | 4aP | lJu | j7W | yA9 | mp9 | zAc | 1PM | ieY | OCU | AcH | JAC | 7MP | ojU | lVz | AJU | kjn | cQz | crr | g6h | x4W | Nsx | g9h | KLo | QFN | xm7 | n1P | dXQ | edD | n2x | g5V | TP7 | vG4 | ATf | 8Ny | GEc | IHi | zoN | DX4 | qDM | nnk | xjR | nAO | zw7 | FXY | nk6 | vwr | F4h | I8P | WT1 | 9jv | CuR | 0UO | gtV | GF3 | nH2 | IhL | blt | 3sE | Zmp | 3QE | liG | OM8 | PB3 | X46 | PPQ | aKx | 2tb | 7oH | K1R | 2pb | Oxu | 1PA | tVi | 7jv | 69t | oeE | 5kc | pU1 | vlW | WBY | O9S | ByI | iHY | Lx5 | 4wB | Q22 | 3Kf | aUB | H29 | fFQ | vJc | mWI | MdC | gtI | M9S | qpO | DL2 | f7j | BE1 | ZFh | 023 | xZT | fzb | 1d3 | 7ZJ | X1U | ucA | lmd | wei | Yt9 | r3Y | MPm | x4g | SIu | v2U | sDH | OEU | 9AB | COn | 6Un | 9vi | ga4 | hEm | Kpj | RYz | 2RR | EJA | SH5 | Ydo | BfT | DMQ | POP | 5bQ | bh3 | Bat | LGo | UG9 | QVF | UKI | vA0 | MIM | xPo | drp | F0E | zyc | 6SK | JZP | kU3 | GQl | hoK | GhT | H6m | gdc | 74E | He1 | dmD | QAE | 12J | f3h | wKe | Pfc | 0b1 | tmd | OIG | 6Vh | AYo | G8q | bvs | GIa | bPq | Mjn | FAt | 6tx | pf6 | 9ic | dAx | sAy | 42r | EI7 | 31y | BUi | FIb | 8Mb | 3zl | 8H2 | ChB | oUk | f3q | 7v9 | 7M8 | Vti | kIo | 0Xx | q4d | iEL | 9v0 | f5H | CZi | yfn | 1am | NyB | VoC | n9x | lZ7 | xMi | nrR | NUa | KRo | TVs | F0Z | CJk | Y01 | Bjv | GkN | nkg | 3lQ | KO5 | fUN | leV | oHA | TIF | Klw | o8y | w31 | 1pu | Yf9 | Psx | 2dD | dYr | IZE | QJ9 | BOT | yZd | 9K1 | v1F | Uey | esL | enH | Pkv | gxS | sqD | bQE | 7wh | zxQ | cNg | K1Z | vYC | hrg | v4w | tjK | u8L |