თერჯოლის ასფალტო ბეტონის ქარხანა

 

უშუალოდ ასფალტბეტონის ქარხნის წლიური წარმადობაა 180 000 ტ/წელ. (საშუალო წარმადობა-150 ტ/სთ). 8 სთ და 150დღ მუშაობის პირობებში წლიური მუშაობის დროის ფონდი შეადგენს 1200 სთ-ს ( 8სთ/დღ * 150 დღ/წელ).

BENNINGHOVEN MBA 3000 ტიპის ასფალტშემრევი მოწყობილობის ტექნოლოგიური მართვა ხორციელდება ოპერატორის მიერ. ოპერატორის სამუშაო ადგილი მოთავსებულია სპეციალურ კაბინაში, რომელიც აღჭურვილია მართვის დისტანციური პულტით.

თერჯოლის ასფალტო ბეტონის ქარხანა 1
თერჯოლის ასფალტო ბეტონის ქარხანა 2
თერჯოლის ასფალტო ბეტონის ქარხანა 3
თერჯოლის ასფალტო ბეტონის ქარხანა 4
თერჯოლის ასფალტო ბეტონის ქარხანა 5
თერჯოლის ასფალტო ბეტონის ქარხანა 6
თერჯოლის ასფალტო ბეტონის ქარხანა 7
თერჯოლის ასფალტო ბეტონის ქარხანა 8
© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA