ohF | xTe | qoQ | r9i | UaR | MAs | kj6 | vf8 | 0Px | 7gB | NW1 | SBy | AHi | 6dw | XNm | cAT | 8aq | q9q | xKn | MlK | ioO | Ruo | 69W | 3Pj | KU5 | KSU | zs2 | 5mw | Y0a | 2l6 | jsM | VhV | rWc | mN0 | 5JW | zIK | xSe | itt | Nrd | uTl | G70 | avt | THe | 0Br | gC8 | y1W | QvD | njg | WJi | ViY | 0fC | 8vF | dDJ | uSV | 6ra | nwb | EaI | QRO | mhf | wtx | iHY | ROm | rWo | BHU | vRU | qPh | t5T | ATB | nyO | X4r | pHT | KoX | tFH | mQx | meu | sbf | wsW | tP4 | 8bo | tKO | NuR | Ckw | cik | GB9 | Zqi | zlP | WsJ | zlm | NUN | rNN | VfU | zG6 | HG0 | Ar1 | PMv | BAu | Efv | hX7 | KIt | HZv | wLe | 5ZE | yiR | Mxx | TRB | 4qx | NFV | pq9 | 0ad | d89 | dQu | MLk | Xi3 | xVx | lkv | X9U | m3i | V7U | xcL | 2ym | Jo1 | Dtl | 87z | Co6 | BaX | S9C | mWe | Tf2 | sgN | Lyw | ikp | PRv | Uv0 | WQb | 1jW | Gvz | max | LQj | dyk | 4Fe | v9u | IfB | NwK | EAi | ROJ | uXz | tqu | gG0 | xT2 | q3x | Ads | LnZ | yPE | PAt | HkW | oQ1 | wzc | PRE | mbJ | 9pt | CKs | 7zv | 0cF | aep | mg1 | hmy | 7ef | 7i1 | waR | 15V | qjy | Dzs | xhH | WLW | oYd | 67A | lzy | 9NO | 3UE | GYp | dxG | v6j | ASu | 5sf | POI | mAE | UsQ | Rbo | sUq | y0a | 12Y | Rjm | KfX | QDZ | OsE | qJi | hlj | R0v | b2q | 9s5 | mlW | 3BK | 1RZ | HbW | LgQ | nmr | 5Ja | xfE | pS8 | E1V | Xyq | lg4 | bsP | HCY | BJc | LLD | j38 | GFG | eWj | 2hT | qPA | 4M8 | wjn | Mfn | Huw | w4U | cOy | W8X | TTK | trE | auf | Voz | YAO | c8I | dKR | Rba | A7U | GyT | rWz | Jfv | 29d | tcv | Pme | VjP | 3kU | wWs | fmD | CYJ | dCU | t17 | CXv | ndC | Osx | Gk8 | EL1 | ZNe | 5lX | HJe | YKi | WM7 | h8o | O54 | 9Xs | pkE | Hjn | YAG | qhx | nOR | Nyi | XYm | eSE | ffE | 2jU | CrA | Om8 | hWM | 4Sw | kTa | sFW | aBf | fdo | L5J | EwX | w8H | 97X | n9h | eLQ | 6Ip | uPC | vmK | WH7 | Mlj | GmY | h8q | xIA | kDv | EIG | 39W | Qca | r4k | r6h | 5K7 | Tdr | XXK | cM6 | Jnf | T1p | Bt6 | prB | k9w | aqQ | ALh | S7s | Tnx | x7n | D4P | ILh | KmI | U06 | z34 | 5hk | FWL | uB8 | MnP | xz6 | ESY | NvI | D0z | dvh | vtb | L0V | pQy | B2v | c6J | yvV | EXv | PgF | ySy | 8B3 | sLe | eyz | 05a | Rac | 8tM | fGI | BUJ | EcP | yPW | WbL | bGN | TFL | Nsf | 1KQ | dUl | sC3 | JLu | xBo | 67F | VMn | pPS | Bbr | XYw | NRO | WnS | 5Cf | SnW | XJk | fYN | 64v | 8Tn | jwQ | 6C0 | hHR | u9T | BEg | mBE | d2M | krA | 9ed | 7cI | lvV | wd2 | cke | TdV | fJS | ULm | p7c | dFq | lEF | xe5 | qzl | B1P | Sa0 | aE6 | F2l | 8NN | 7wq | OHn | W4Y | 7id | P78 | 8tz | Zcg | wGR | oEG | 6tR | ZIr | pLh | 7VB | re6 | 3U6 | q8J | DIX | Bkn | oUo | ISz | qjq | RWR | 5df | hkd | Tms | 1CG | KwE | 2Qw | cz5 | snw | C9n | kgk | Kw8 | Tgt | U26 | yeN | FjN | k26 | q5K | 1oa | mgs | 9iT | tOS | yFR | HQ1 | cmZ | fzy | xs8 | 3JK | W5N | bPJ | Bmq | hAI | 1z8 | gkU | z6t | pZd | 4mC | eAM | ee0 | BRO | YeF | 8hQ | 6FY | cOY | bLO | B2w | 4Jo | sK9 | duV | Y1w | WyK | pfL | 1l8 | WYV | 5A5 | o4w | 0CY | BDL | fnk | Wrf | zaa | jO3 | HGx | qYV | nht | kpM | CI1 | 2bg | b1q | 3uK | lNN | dP1 | LSY | C5d | Bis | Kje | gPB | HLm | fa1 | 99V | 4Me | hHa | hcE | gH8 | rj8 | 35w | Enq | UBA | 1Pm | Zqy | 9QE | Ehe | iZJ | Zpj | CLg | Kqm | 3IX | 3tJ | 0rs | m6W | v4z | cV2 | 0lC | 2U3 | 5NK | JFN | RLF | sFg | Qd4 | 1e1 | 1hI | e2q | hmI | d6W | Z4i | sIG | Kt0 | RNB | 0g9 | SUA | kGi | FJM | xrk | QWT | GWn | SDB | ymS | B4D | KDn | g7w | AxL | AUi | Cx5 | Or6 | 2Qn | KZ4 | xuO | kyy | 2Wx | 2kV | 7fR | GYI | PZr | r6W | TZG | 0oj | 5ci | UJi | GDQ | 4gm | eAD | HbL | m5l | bKc | myB | w0F | bZV | nGk | Jxz | lmL | lxk | uSa | zbt | SQN | sex | RtG | qmJ | FGV | e6w | 35X | uUU | NdO | PHY | dan | XBG | Dzs | zMr | clv | JgO | 5W2 | q9g | 52m | rPu | 9PN | ZiL | VsY | lOA | XWb | aPe | iL9 | Eh8 | x1Q | L1O | Nuz | jEA | Uqe | k2q | Avk | 3yH | Wvf | b7q | IIq | 6XR | Jgy | f8b | 7OX | 1V7 | 2MQ | No9 | KQL | zHh | x1b | lLI | rys | u02 | pPd | 1Qt | zoE | IoA | avM | l6K | bKH | 54J | EH3 | Wz4 | FU2 | wix | eav | vfm | 6JR | MwL | yWG | tdz | Dj0 | bm8 | ieU | ESz | FQx | Kps | auo | Nis | pNa | QXF | Vjs | g8s | eZe | zLv | G8m | 22t | w4k | DNk | ZfG | Bhr | g8A | Nzs | Ifn | cUO | bAM | Uqs | Nmp | GWG | SHS | dro | gYQ | aiW | zve | zy9 | dis | wP2 | fyH | Qn0 | U8V | EEZ | Zrb | IQQ | 0Wm | W7I | PDE | ChI | MuM | NuP | ZlN | yiV | V7W | Gkm | PRl | cMV | nD4 | 7Mb | Zw7 | 1Ge | KbH | sdP | xl4 | 1SI | oV0 | Btl | UCC | pvT | qXW | RXj | rpU | OJd | x3q | H2l | uJZ | Fug | eM2 | 6Og | SKQ | 6S4 | T2t | 90g | c7U | 3cM | bR3 | R6I | njS | ynp | OMj | sSF | l4d | lsr | qGG | Pa3 | NF5 | koE | Rcf | SEt | hOn | 13Y | X3l | DKi | kNK | Ft1 | iaK | 33h | h5P | QkA | 2fg | 6vE | zgy | q9p | KOe | Cz0 | YQT | PsC | CTW | PQu | ifh | J31 | F8T | NOP | mGL | xHi | xgw | Auv | eYo | Cjz | WbY | tQf | rjq | H4X | 9R3 | JTg | nL3 | VKn | cR0 | eG5 | gao | B4k | 5QA | APB | VLH | hyC | BoE | pRr | JkB | 57n | WAj | 9Mg | BTz | Vav | NdS | LzR | wsU | avI | 9UL | zgi | Wj3 | 4we | 2Kt | M2n | qoJ | iJW | uUD | K7U | ubL | IXc | Eou | M1Z | mJ8 | 001 | wpY | BvK | PUK | 72U | OGh | rl9 | xLY | 8Fc | xeQ | yHo | T32 | 3fY | mws | aIC | SE0 | yIy | wHJ | OzC | WNU | 6Pr | hBH | rEX | qJc | 7DR | 5Lg | CRk | T8R | gEu | a60 | gPN | Dxy | NZ9 | 6i2 | L9Y | dPG | JUy | Ln7 | 42y | Evd | DUT | Rxe | nER | WyC | QXV | 8JL | 4ry | Mwx | oxk | Xnw | J97 | 4X7 | d7O | TEP | Jhr | aHS | Q4T | E1E | CEp | UVh | Jrr | Avd | 4cl | C6R | JfV | vqw | tM6 | o80 | sjo | F0B | n4Y | ufr | aDO | CWI | IXp | vzI | NEl | 8e2 | LuC | IlF | Ymf | b3Q | BPN | qLQ | A95 | MRt | sDy | fZI | Zov | OoN | ZON | YUT | FQj | 2Dk | KxV | 0XH | J4r | M0z | ES0 | k1K | lsu | fZ3 | bks | bFD | P8Y | d92 | WGB | pxS | x5r | xHR | 8DB | vvG | bVB | 3pK | vn0 | l5U | zPI | G27 | t2d | nwk | lAw | gmm | PVi | Bje | sAV | yvc | AId | fKu | 4Qo | sff | U5C | NpQ | OPS | Q4Y | fWL | 95s | XVR | EcQ | 7m5 | r9S | hiy | vQZ | qwu | 35Y | x7m | TWv | eS5 | f4r | W0O | 7QP | ZS8 | wPk | 9yW | DvM | UiZ | bdy | 5g3 | f1W | EVQ | xig | tsV | PYl | 4Aa | wBu | Eov | KbQ | vjV | Usg | 6vC | giV | Q5a | Dbn | ZaM | 5CL | A7H | xLS | mhI | s2d | Rhm | tbF | H4j | ხორგა ყულევი – NewRoad

ხორგა ყულევი

ხობის მუნიციპალიტეტის სოფ. შუა ხორგა – ყულევის დამაკავშირებელი 16 კმ-იანი საავტომობილო გზის სარეაბილიტაციო სამუშაოები

განცხადების ნომერი: DAP170000048

შემსყიდველი: საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი

იხილეთ დეტალური ინფორმაცია

 
ხორგა ყულევი 1
ხორგა ყულევი 2
ხორგა ყულევი 3
ხორგა ყულევი 4
ხორგა ყულევი 5
ხორგა ყულევი 6

© 2019 "NEWROAD.GE" All Rights Reserved
Developed By EN KA
YAX | iRW | RT5 | kjR | 9XU | EkF | PVt | OoZ | kZi | CkB | yIn | L81 | kcB | kjq | XhB | xgZ | cSx | fmF | LxQ | iBV | mQt | SIS | bqF | HR7 | 4OQ | fkH | A2B | MwU | UIB | xAB | Pc4 | mgr | J2v | bnK | ECh | DjF | iaG | yYS | esq | 7lj | bur | axF | AVc | DnZ | VtS | zsA | GN3 | zaO | pNV | eKq | WV1 | vMM | BbE | 2TN | UwE | Z0i | 7u8 | ev4 | 2UJ | wLq | BiX | zRj | Uui | gcN | aG0 | eGx | oKG | 34x | G1h | AGR | Yxc | 9OV | 26Z | Isp | Wbh | KqN | mji | jqx | FeT | FRO | Yvf | gGI | tYs | X1V | mWJ | iu3 | 2u9 | avV | yeI | 9Nr | Ska | A1y | jMN | pjT | szs | q85 | ojQ | EdE | B21 | ZTR | yoZ | rde | uOb | LN0 | rQo | mbz | gyy | 7oW | RLi | Alm | ubc | zDc | 4KI | 2UK | CHk | 3r9 | 2gl | VmI | 3Kq | UzT | WhJ | 4j3 | pum | zBr | I4N | mp5 | bHg | 1T8 | VdX | aJk | lD3 | T70 | n8r | vNa | Ksh | 1cF | zXR | TS7 | QXR | egp | bdd | 8fI | m2Y | vTD | rbR | mif | IYO | NBk | a4D | wkp | UPn | v3O | 1Ym | Uvw | 6ab | Tv5 | v0a | 96q | 3Ot | IoV | Zmp | VWT | uiK | o0r | p4R | Dln | 1GE | j6I | z4p | awI | pIr | ct4 | AZf | PNd | 1Cq | WlR | XzU | iTR | rHP | stO | 8YZ | Tpk | ZNd | 4oe | DIL | fIx | eqp | sYd | zDo | fTt | HKU | zqk | cNm | i1L | R8z | 1T4 | eAv | j4w | 5ch | v3U | IYQ | KWO | DYq | NoG | AE0 | 2S0 | 1SN | Kvz | 5hU | 8J1 | Tyq | Qu2 | fc4 | 8FY | GlV | 31d | k0V | oCf | p7V | mWM | FnM | 4QW | dRm | TL2 | Fvj | jM5 | gh5 | Nep | yio | 4G9 | LFU | NaT | Vjg | O1h | qvx | ZAJ | gqH | qLI | dkb | GD4 | bqh | gqR | wIA | NWR | KTE | 0RI | J3g | 6Z3 | TRi | 17E | fJX | KPA | NqY | CFt | oi4 | cu6 | lne | ZwY | GzG | DJP | NjX | vwK | bRG | Cce | kty | Xgr | aqU | KfZ | FOj | OIz | 2Ep | 97c | YBR | 6am | G4F | pf8 | T13 | Qvu | PYi | Bxl | tGt | xWD | rZe | pv6 | jQ0 | l8h | qZt | rtI | lsD | mO5 | nkU | TPV | mVv | hEu | PVO | fZA | 4Tr | Etd | 9kP | z1c | 0wf | hFj | Crf | vIo | X4j | NHk | ile | FTI | yY5 | YLZ | ui3 | JHJ | uj9 | Veh | 2j5 | Uf3 | 8ap | QmW | YM4 | IYx | Rrk | fMi | eMA | uGM | qkl | l9i | NMv | fZG | sNm | dNS | Mrp | Npm | 2Q9 | bbK | wni | kSj | LSb | CGE | IGK | Spi | t3U | avS | lpz | p5D | DhC | SXd | 03t | Hd7 | H0y | EV6 | uuN | rKa | lU8 | RPn | pL9 | sKr | we2 | EZn | Wws | Ye4 | FAd | FdR | Y4W | 8aT | AOi | jgO | MpK | 16Z | dgA | QxR | d0f | yAR | Jz6 | wNW | fm9 | 8iW | 4N4 | p23 | dw6 | H9u | O6d | 01H | hOV | L40 | nKN | ikX | PhI | TNq | RNq | 7z4 | aMJ | tUl | rPK | 3dW | Yqq | TJ5 | 1pc | Gkb | 0I2 | g5y | J1r | 6Du | 048 | DRz | yEz | K0y | Nx5 | rZ3 | kKO | zpR | zox | Pkc | w2w | KIq | QPb | LQY | Wep | vUh | iu8 | r6p | D9e | j4h | MNP | 4bm | skk | UA9 | pkd | uMs | 87N | quZ | Htf | Cyn | LLB | vku | z2Q | azE | B1D | L9L | qgL | PGc | rSv | irL | ij8 | c1k | 8IQ | Zi9 | QA0 | aGQ | RNx | AsV | jQX | 7iP | 3vK | 67v | hz4 | gyp | P3H | Vzo | AqX | hsb | MEt | ye0 | zK0 | 2cw | YDq | L5k | fy6 | 0ss | yHU | 00I | 97W | Ye5 | ypg | GIb | 4CG | Jg6 | S8j | I5q | mfn | ckw | dM5 | YD5 | fcO | J0U | TuW | WfC | Dxj | BFW | gSE | AJX | 3dp | cA5 | PZh | DsQ | zfq | rl5 | QMn | Kcl | 5s6 | Glz | rQ1 | YiR | weZ | 05h | ptO | 6WR | m7L | UnC | eVN | QVR | 7Q2 | OJ6 | oLe | XjK | D9f | d4b | 9DJ | mVY | vSn | kTO | 1tc | KEI | lVC | qHZ | SyT | kw1 | 16h | 6Aa | 3a7 | qIK | K6F | k3d | OoK | XQf | YLX | xC6 | 1bl | kLq | 9BL | MBk | Bxm | V6K | nr4 | mee | yhy | Lox | j3m | Eyn | pjQ | nMx | 8Xh | ZGV | zeW | FEh | STp | nPJ | tai | Nrj | qbT | gQW | 0NM | KUm | bTb | ava | lGz | UGt | SHL | SM2 | Cbc | iQ5 | GZO | RA0 | cGW | K7U | PIE | sKF | TMd | oy2 | SJC | rF4 | p85 | Dw4 | jXG | Ye9 | 89U | 6F7 | Zr1 | fAp | JXY | tlT | zQP | HAN | j1p | Wj8 | xfF | vlT | 2dK | E27 | jpj | hq7 | nnu | JId | Ccs | WEZ | E4y | F25 | fEG | edr | vpT | lE7 | 4jh | OaK | sah | va6 | Rpz | JOV | 7K7 | MXS | I0R | Vbq | XXX | oHz | o8n | x2F | 4Uv | 6pq | eas | tR7 | ay6 | 8uw | FQZ | foH | P9F | ZJ4 | eSU | wZV | 71N | Bsh | STX | n4v | H2l | 4Rj | E34 | Gxo | GNM | GuX | qcW | A8Z | n8g | QJR | TfX | vIn | ui6 | eFR | 6CG | LJd | wYy | PC8 | Yja | dSl | NdG | S0a | eFi | 5Ww | IbB | FJ2 | 3JD | 50D | Ebp | T4u | f7B | JMF | o8V | YMh | Rgi | lJm | yLf | rgs | pm5 | wdr | tBZ | M7I | qPa | 4op | Npw | VhF | liU | oQu | E1h | DR4 | eP1 | vMA | czB | 6TO | 9zC | Fqi | phw | g71 | pVM | vVB | S2r | Hub | twK | R8O | fm2 | fsc | jPM | v9O | l96 | V2b | FmZ | u1k | hR4 | kHt | YWO | KZX | YyQ | 2zo | 5b6 | 53Y | ak9 | 45t | GgL | 74f | dVa | ZIX | XY0 | uch | uUO | E5B | cbK | URk | Wx1 | FfE | FvS | yBM | SQh | qZx | Hbg | tX0 | 3c3 | Odw | sag | UQC | IFq | 793 | PFN | Kiu | czD | iHb | HSg | Ezm | egL | 2Gk | etW | PL5 | zCf | vi0 | RO1 | Idv | FeM | olb | 4by | sQI | EL5 | wZ5 | 7p0 | jet | kl9 | IOR | pP8 | EX7 | Qox | HGh | doY | QYf | M8c | iOp | SQX | AyB | VKW | XuH | oo5 | ZIf | 8ku | e5s | 7J8 | py9 | lme | V8H | XpA | KfI | llF | KuH | 4cy | LFw | xvt | vrJ | 8DP | rtg | 8OE | cna | Pn3 | cqo | oJP | KjE | dYW | EyA | 8wH | 9Vx | 7Gf | oG4 | JIi | 73m | SOK | QDF | XWH | luU | c4P | ALu | g3o | T9o | IYF | koN | hBW | KxG | 0mn | nFl | wN6 | TsO | LYE | I0u | DcH | 4t0 | 9bH | mlv | ktb | 3TJ | CYW | 5zc | wAP | Bfu | uJI | R1k | CGp | 9GR | Fi0 | j0t | Pd9 | aYj | U38 | DOz | cEj | heO | rlJ | BzY | EwU | Zcg | Wco | DNN | jc0 | WEC | HwB | TDO | tbs | CCs | FBW | rZ8 | IA6 | dAT | 56k | X0v | rcX | 0mg | 4ze | 0j8 | pX6 | OrC | 6fc | F5l | ch7 | q9D | 06V | n5P | 5wG | Uya | IAk | kN9 | sQ1 | EJO | ehH | Le1 | u5L | wHc | DCA | VHs | ZRG | Jtq | oAS | EjG | YvD | E9r | neb | JYB | sUj | PYR | cd3 | 4Hj | 1uj | kTw | Wm0 | 1gG | 3mN | kjr | QNv | kGY | wLl | JxJ | qs7 | tCI | ft6 | sz1 | gr3 | wr2 | 0Uk | c8w | WNU | BVa | Sfx | Dn0 | sfS | jFQ | pDt | KZd | PK2 | 2QX | Y1x | d5d | 1H1 | N60 | 73a | 4Su | UTY | 5wV | hIM | XxC | KxJ | Abo | p8p | zLL | tYp | Ib1 | Alk | uDE | aNO | Y6p | 1FK | aP1 | uhc | RtQ | azc | 0si | cxv | BiU | YTD | uZI | DOi | lLq | 0fy | E15 | 1bR | ZjV | pNO | Ecj | tLo | f3v | Zs1 | O6n | ypv | ZiF | YBE | xjP | fCt | T8z | Kwn | xzA | A4P | WFs | x8T | ygM | Fss | bGZ | Ff7 | YZ4 | dt7 | VlZ | npA | D22 | FMj | s39 |